Onderwerp : taalinstellingen

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Wo Okt 12 02:53:36 CDT 2005


On wo, 2005-10-12 at 06:37 +0200, Martijn van de Streek wrote:
> Als je _alles_ Nederlands wilt hebben, behalve de messages van
> programma's,
> kun je dus het beste doen:
> LANG=nl_NL.UTF-8
> LC_MESSAGES=en_US.UTF-8 

Lang leve programma's die naar LANG kijken opv LC_MESSAGES (gvim,
openoffice...) Als je alleen de tijd in het nederlands wil, is andersom
toch nuttiger.
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051012/9eefa751/attachment.pgp