Onderwerp : taalinstellingen

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Di Okt 11 14:52:22 CDT 2005


On di, 2005-10-11 at 21:14 +0200, Bram Duvigneau wrote:
> Ik wil mijn ubuntu-systeem zo instellen dat mijn programma's
> engelstalig zijn, maar dat datums e.d. volgens de Nederlandse notatie
> worden weergegeven. Volgens mij moet ik daarvoor in /etc/environment
> zijn, maar kan iemand me vertellen welke regels ik daar precies moet
> neerzetten? 

LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US.UTF-8
LC_ALL=en_US.UTF-g
LC_TIME=nl_NL.UTF-8

-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051011/3d48adc8/attachment.pgp