Onderwerp : Een avond Ubuntu en GNOME met Jeff Waugh

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Zo Okt 2 09:46:18 CDT 2005


Ubuntu NL en studievereniging VIA presenteren: 

Een avond GNOME en Ubuntu met Jeff Waugh

Woensdag 19 oktober zal Jeff Waugh 's avonds praten en vragen beantwoorden over
de GNOME desktop en de Ubuntu linux distributie. Ben je ge´nteresseerd in een
van beide of beide onderwerpen, dan ben je van harte welkom! Inschrijving is
open voor iedereen en geheel kosteloos. Schrijf je in door een e-mail te sturen
naar dennis op ubuntu.com

Jeff Waugh is voormalig leider van het GNOME release team en is ontwikkelaar in
zowel GNOME als Ubuntu en zeer actief als promotor van open source en vrije
software. Onlangs heeft hij nog de Google-O'Reilly Open Source award voor 'Open
Source Evangelist' gewonnen.

Plaats en tijd:
Woensdag 19 oktober, half zeven 's avonds
Roetersstraat 15 Amsterdam
Routebeschrijving (gebouw A):
http://www.science.uva.nl/organisatie/object.cfm/objectID=AFBDB0C1-CB83-4ABA-9F65DCB9279FCFD6

Links voor meer informatie:
GNOME:       http://www.gnome.org
Ubuntu:      http://www.ubuntu.com - http://www.ubuntulinux.nl
Jeff Waugh (blog): http://www.gnome.org/~jdub/blog/
Open Source award: http://osdir.com/Article6677.phtml
-- 
Dennis K.
 - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
 - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051002/1ae61367/attachment-0001.pgp