Problem with Transmission package

Nicolas Valcarcel nvalcarcel at ubuntu-pe.org
Tue Jan 29 18:10:10 GMT 2008


Are you using hardy or gutsy?

On Tue, 2008-01-29 at 19:02 +0100, Bjorn Heesakkers wrote:
> Hello,
> 
> Op Tuesday 29 January 2008 18:44:43 schreef u:
> > Not present on any of my gutsy or hardy pbuilder's chroot environments,
> > did you "apt-get update" before trying to install?
> 
> I ran apt-get clean;apt-get update;apt-get upgrade -y before trying to install 
> transmission. I can give you a copy of my sources.list tomorrow, I'm not at 
> the office right now so I'm not able to access my computer. I will send you 
> my sources.list tomorrow.
> 
> >
> > On Tue, 2008-01-29 at 14:38 +0100, Bjorn Heesakkers wrote:
> > > Hello Maintainers,
> > >
> > > I have a problem while installing transmission:
> > > root at complutter:/home/bjorn# apt-get install transmission
> > > Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
> > > Boom van vereisten wordt opgebouwd
> > > Reading state information... Klaar
> > > Sommige pakketten konden niet geïnstalleerd worden. Dit kan betekenen dat
> > > u een onmogelijke situatie gevraagd hebt of dat u de
> > > 'unstable'-distributie gebruikt en sommige benodigde pakketten nog
> > > vastzitten in 'incoming'.
> > >
> > > Aangezien u slechts een enkele opdracht gegeven hebt is het zeer
> > > waarschijnlijk dat het pakket gewoon niet installeerbaar is. U kunt dan
> > > best een foutrapport indienen voor dit pakket.
> > > De volgende informatie helpt u mogelijk verder:
> > >
> > > De volgende pakketten hebben niet-voldane vereisten:
> > >   transmission: Vereisten: transmission-cli (>= 0.93.dfsg-2~gutsy1) maar
> > > het zal niet geïnstalleerd worden
> > >                 Vereisten: transmission-gtk (>= 0.93.dfsg-2~gutsy1) maar
> > > het zal niet geïnstalleerd worden
> > > E: Niet-werkende pakketten:
> > >
> > > Seems like the dependencies are broken.
> > >
> > > Thanks,
> > >
> > > Bjorn.
> 
> 
-- 
aka nxvl
Peruvian LoCo Team
Key fingerprint = 8104 21CE A580 7EB7 5184  8DFF 6A3A D5DA 24DC 6AF5
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 24DC6AF5
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-motu/attachments/20080129/34e385b8/attachment-0001.pgp 


More information about the Ubuntu-motu mailing list