[உபுண்டு_தமிழ்]தகடூர் ஆங்கிலத்தில் ?

Selva Murali murali1309 at gmail.com
Mon Jun 28 14:32:15 BST 2010


தகடூர்காரரிடம்(தகடூர் கோபி) கேட்டேன்.

Thagadoor
இதுதான் சரி என்றார்/.

2010/6/28 தங்கமணி அருண் <thangam.arunx at gmail.com>

> வணக்கம்,
>
> தகடூர் - என்ற இடப்பெயருக்கு சரியான ஆங்கில வார்த்தை என்ன?
>
> Thagadoor ?
> Tagadur ?
>
> உங்களின் கருத்திக்களை தெறியப்படுத்தவும்.
>
> --
> அன்புடன்
> அருண்
> || நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம் ||
> ------------------------------
> http://ubuntu-tam.org
> http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
> http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
> ------------------------------
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
M.S.Murali (B+ve)
99430-94945
----------------------------
www.visualmediaa.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100628/e8964ec9/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list