[உபுண்டு_தமிழ்]எக்ஸ்எப்சிஈ(Xfce) தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sat Jan 2 15:41:09 GMT 2010


நல்வரவு!
திவா

2010/1/2 ஆமாச்சு|amachu <amachu at ubuntu.com>

> On Sat, 2010-01-02 at 18:16 +0530, Mohan R wrote:
> > இக்குழுவிற்கு என் வேண்டுகோள் என்னவென்றால், என் மொழிபெயர்ப்பில்
> > பிழையிருந்தால்
> > திருத்தவும். மேலும் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கு தேவையான
> > முலங்களை சுட்டிக்காட்டவும். தற்போது மற்ற பனிச்சூழல்களை(கேடிஈ, ஜினோம்)
> > மொழிபெயர்த்துக்கொண்டிருக்கும் மொழிபெயர்ப்பாளர்களிடமிருந்து உதவியை
> > எதிர்பார்க்கின்றேன்.
>
> மோகன்
>
> வாங்க. இப்போ ட்ரையோ ஆயிட்டோம். கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி FUEL நிகழ்ச்சி
> நடந்தது. அது சமயம் திரட்டப்பட்ட சொல்
> பரிந்துரைகள் https://fedorahosted.org/fuel/wiki/fuel-tamil பக்கத்தில்
> இருக்கு.
>
>
-- 
My blogs: [all in Tamil]
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/ photo blog now with english text too!
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100102/62a8805c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list