[உபுண்டு_தமிழ்]மாதாந்திர நினைவு மடல்- மாசித் திங்கள், விரோதி வருடம்

ஜெ.இரவிச்சந்திரன் rjagathe at gmail.com
Mon Feb 22 14:53:30 GMT 2010


[image: Ubuntu-logo.gif]

*[image: lubuntu header logo.jpg]
*

உபுண்டு தமிழ் குழும விவரம்:
இணையதளம்: http://ubuntu-tam.org
மடலாடற் குழுக்கள்: 1) தமிழாக்கம் - http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
                   2) பயனர் குழு -
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
தருக்கங்கள்: http://thamizh.ubuntuforums.org
விக்கி: http://http://ubuntu-tam.org/wiki
இணையரங்கம்: irc.freenode.net வழங்கியில் #ubuntu-tam
லாஞ்சுபேடில்: https://launchpad.net/~ubuntu-tamil
குழும விவரம்: https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam
---------------------------------------------------
குழுமப் பொறுப்பாளர்கள் விவரம்:
பொறுப்பாளர் - தங்கமணி அருண் (இந்தியா) - thangam.arunx AT gmail DOT com &
அப்துல் ஹலீம் (இலங்கை) - ahaleemsl AT gmail DOT com
இணையதளம், மடலாடற் குழுக்கள் பராமரிப்பு - சிவாஜி - sivaji2009 AT gmail DOT
com
வாராந்திர இணையரங்கக் கூடுதல் ஒருங்கிணைப்பு - பத்மநாதன் - indianathann AT
gmail DOT com
பொதுவான ஒருங்கிணைப்புப் பணிகள் - ஸ்ரீ ராமதாஸ் - amachu AT ubuntu DOT com
-------------------------------------------------
பங்களிப்புகள் வரவேற்கப்படும் திட்டங்கள்:
குநோம் மொழிபெயர்ப்பு திட்டம் - http://l10n.gnome.org/teams/ta &
http://groups.google.com/group/gnome-tamil-translation
கேபசூ மொழிபெயர்ப்பு திட்டம் - http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=ta
ஓபன் ஆபீஸ் மொழிபெயர்ப்பு திட்டம் - http://ta.openoffice.org/
டெபியன் இன்ஸ்டாலர் மொழிபெயர்ப்பு திட்டம் -
http://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/languages.html
பயர்பாக்ஸ் மொழிபெயர்ப்பு திட்டம் - https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:ta

மின்னெழுத்து சீர்திருத்த திட்டம் - https://launchpad.net/~tamilfontsteam
எழுத்துப் பிழைத் திருத்தி திட்டம் - https://launchpad.net/~tamilspellchecker
பயனரின் பார்வையில் - https://launchpad.net/payanarinparvaiyil
-------------------------------------------------
பயனுள்ள பிற இணைப்புகள்:
தமிழா - http://thamizha.com/modules/news/
குனு இணைய தள தமிழாக்கம் - https://savannah.gnu.org/projects/www-ta/
கணிமொழி - http://kanimozhi.org.in/
தமிழ் நாட்காட்டி திட்டம்:
https://launchpad.net/~tamca<https://launchpad.net/~tamcal>

எழுத்துணரி திட்டம்: https://launchpad.net/~tamilocr

--ஜெ.இரவிச்சந்திரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100222/591a3890/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 5376 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100222/591a3890/attachment-0001.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 33359 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100222/591a3890/attachment-0001.jpeg 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list