[உபுண்டு_தமிழ்]கட்டற்ற (தமிழ்க்) கணிமை - முதல் கூடுதல்

M.Mauran mmauran at gmail.com
Thu Feb 18 06:36:40 GMT 2010


நிகழ்ச்சியில் வழங்கப்படும் அளிக்கைகளை ஒளிப்பதிவு செய்து வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய
வசதிகள் உண்டா?

அவ்வாறு பதிவு செய்து பகிர்ந்தால் பலருக்கும் பயன்படும்.--
மு. மயூரன் | මු. මයූරන් | M. Mauran
[ http://www.google.com/profiles/mmauran ]


2010/2/18 malathi selvaraj <malathiramya at gmail.com>

>
> வணக்கம்,
>
> முன்னர் அறிவித்திருந்த படி கட்டற்ற மென்பொருள் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான,
> முதலாவது சந்திப்பு வரும் சனிக்கிழமையன்று (20/02/2010) நடைபெறும்.
>
> இரண்டு தலைப்புக்களில் அளிக்கைகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன,
>
> 1) மின்னெழுத்து உருவாக்கத்தில் எமது அனுபவங்கள் - சுஜி, NRCFOSS
> 2) ஹன்ஸ்பெல் எழுத்துப்பிழை திருத்தியிலிருந்து குனு/ லினக்ஸ்
> இயங்குதளங்களுக்கான தமிழ் எழுத்துப் பிழை திருத்தி - மாலதி, NRCFOSS
>
> கட்டற்ற மென்பொருள் தொடர்பான தலைப்புக்களில் தாங்கள் அறிந்த விஷயங்களை
> எடுத்துரைக்கவும் தங்களது பங்களிப்புகளை எடுத்துச் சொல்லவும் இந்நிகழ்வுகளைத்
> தாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
>
> நாளை மறுதினம் நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்வில் தாங்கள் ஏதேனும் பகிர்ந்து கொள்ள
> விரும்பினால் தலைப்பைப் பற்றியும் தங்களைப் பற்றியும் சிறிய மடலொன்றை எமக்கு
> தட்டெழுதவும்.
>
> தேதி: 20/02/2010 - சனிக்கிழமை
>
> நேரம்: மாலை மூன்று மணி
>
> இடம்: NRCFOSS, AU-KBC Research Centre, MIT Campus, குரோம்பேட்டை, சென்னை -
> 600 044
> --
> Regards,
> S.Malathi.
>
> http://saranyaselvaraj.wordpress.com
> http://innovativegals.wordpress.com
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100218/5efa4372/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list