[உபுண்டு_தமிழ்]வாராந்திர உரையாடல்

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Sat May 23 12:31:47 BST 2009


எல்லோருக்கும் வணக்கம். உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் சார்பில்
irc.freenode.in எனும் கூடத்தில் #ubutnu-tam எனும் அறையில் ஞாயிறுதோறும்
மாலை 4 மணி முதல் 5 மணிவரை கூட்டமும் கலந்துரையாடலும் நடந்து வருவது
அனைவரும் அறிந்ததே. வரும் வாரம் பயனர் பார்வையில்-துவக்க கையேடு தற்போதைய
நிலவரம், இன்டு லினக்ஸ் நாடு தழுவிய கூட்டத்தின் முக்கிய கருத்துக்கள் மற்றும்
உபுண்டு தமிழ் குழுமத்திலிருந்து லினக்ஸிக்கான பொதுவான அமைப்பை கொண்டுவருதல்
ஆகியன விவாதிக்கப்படுகிறது. எல்லோரும் தவறாது கலந்துகொள்ளவும். மேலும்
கூட்டத்தலைப்புகள் யாவும் #ubutnu-tam அறையிலேயே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.


பத்மநாதன்


-- 

Padhu,
Pollachi.


Knowledge is power !

"Be an Energy (Opti)mizer - Use Electricity Wiser"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090523/b1d5bb5c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list