[உபுண்டு_தமிழ்]திருக்கோணமலையில் FOSS கருத்தரங்கு.

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Sat Mar 14 19:13:14 GMT 2009


நன்றி ஆமாச்சு

இது பொதுவான கணினிப் பாவனையாளர்களுக்கு.

mauran.blogspot.com | noolaham.net | tamilgnu.blogspot.com


2009/3/15 amachu <amachu at ubuntu.com>

> மயூரன்,
>
> கருத்தரங்கு சிறப்பாக நடைபெற வாழ்த்துக்கள்.
>
> இது மாணவர்களுக்கானதா அல்லது பொதுவாக கணினி பயன்படுத்தும்  அனைவருக்குமா?
>
> நாளை விரிவாக மற்ற விஷயங்களுக்கு பதிலிடுகிறேன்.
>
> --
>
>
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090315/e8f49d9b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list