[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04 தமிழ் எழுத்து பிரச்சினைக்கு தீர்வு..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue May 27 19:22:09 BST 2008


On Friday 23 May 2008 09:23:55 கா. சேது | K. Sethu wrote:
> KDE-4 முற்றாக
> நிறுவியிருக்காவிடினும் ஏனைய மேசைத்தளங்களில் பயன்படுத்த முடியும் என
> நினைக்கின்றேன்.

மறக்காம நிறுவுங்க. டிராகன் பிளேயரில் விசிடி பார்க்க முடியுது. 
(kubuntu-restricted-extras நிறுவிக்கீங்க)

;-)

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list