[உபுண்டு_தமிழ்]" உபண்டு ஹார்டி ஹெரான் " - கொண்டாட்டம்

கா. சேது | K. Sethu skhome at gmail.com
Wed May 7 12:01:43 BST 2008


2008/5/7 தங்கமணி அருண் <thangam.arunx at gmail.com>:
> நீங்கள் சொன்னது மடல் அனுப்பிய பிறகு தான் எனக்கு யோசனைக்கு வந்தது, தவறுதலாக
> வார்த்தையை பயன்படுத்தியுள்ளேன் என்று. உங்களின் ஆலோசனைக்கு மிக்க நன்றி
> சேது...(:-

மேலும் தாங்கள் "உபண்டு" என எழுத்துப்பெயர்ப்பு செயவது பற்றி.

உபுண்டு நடத்துனர்கள் கிட்டத்தட்ட "ஊபூண்டூ" (oo-BOON-too) என்பது
போலத்தான் அதன் பலுக்கல் என்பதை
http://www.ubuntu.com/aboutus/faq?action=show&redirect=FAQ தளத்தில்
குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் வெவ்வேறு மொழிகளிலும் அவ்வாறு உத்தியோகபூர்வ
பலுக்கலுக்கு அமையவே எழுத்துப்பெயர்ப்பு செய்தாகவேண்டும் என கட்டளைகள்
ஒன்றும் இல்லை. மாறாக தம்மொழிக்கு ஏற்றவாறான திரிபுக்கு யாவருக்கும்
இயற்கையான உரிமை உண்டு.

ஆயினும் இம்மடலாற்ற குழுமம் வழியாக தமிழில் "உபுண்டு" என்றே நாம் யாவரும்
இரு வருடங்களாக குறிப்பிட்டு வருவதால் தாங்கள் உத்தியோகபூர்வ மடல்களில்
"உபண்டு" என்பதற்குப் பதிலாக "உபுண்டு" என்றே எழுதினால் நன்று என
நினைக்கிறேன். புது பயனர்களிடம் பரப்புகையில் ஒரே பலுக்கல் மட்டும்
வெளிப்படுத்துவது நல்லதுதானே?

~சேது


>
> 2008/5/7 கா. சேது | K. Sethu <skhome at gmail.com>:
>
> > அருண்
> >
> > Heron என்பதை எழுத்துப்பெயர்க்க "ஹார்ன்" என்பதற்கு பதில் "ஹெரன்"
> > அல்லது அல்லது "ஹெரான்" அல்லது "ஹெரோன்" என்பதில் ஒன்று பொருத்தமாக
> > இருக்கும் எனக் கருதுகிறேன்
> >
> > ~சேது
> >
> >
> > 2008/5/7 ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com>:
> >
> >
> >
> > > On Wednesday 07 May 2008 10:59:58 தங்கமணி அருண் wrote:
> > > > என்ன எல்லோருக்கும் இந்த இடம் சரி தானே,
> > >
> > > அருண்
> > >
> > > நேரமும் தேதியும் கூட முடிவு செய்து விடுதல் நலம்.
> > >
> > > -- ஆமாச்சு
> > >
> >
> >
> >
> > > --
> > > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> > >
> > >
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
>
>
>
> --
> அன்புடன்
> அருண்
>
> "நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்"
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list