[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04ம் தமிழும்

கா. சேது | K. Sethu skhome at gmail.com
Sat May 3 10:26:20 BST 2008


2008/5/3 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

> இதனையும் பார்க்க
>
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/fontconfig/+bug/153521
>

அது sub-pixel rendering பற்றியது - அதைப்பாவிப்பது LCD திரைகளுக்கு மட்டுமே.
நமது பிரச்சிடைக்கும்அதற்கும் தொடர்பில்லை எனப்பருதுகிறேன்.

~சேது
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080503/4492894e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list