[உபுண்டு_தமிழ்]கணிமொழியின் அடுத்த மாத இதழுக்கான பங்களிப்புகள்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sun Jun 22 02:53:45 BST 2008


2008/6/22 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

>
> விவரங்களுக்கு: http://kanimozhi.org.in/01/01/kanimozhi-arimugam.html
>
>

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080622/79ee1279/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list