[உபுண்டு_தமிழ்]கணிமொழியின் அடுத்த மாத இதழுக்கான பங்களிப்புகள்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sun Jun 22 02:52:39 BST 2008


வணக்கம்

கணிமொழியின் (http://kanimozhi.org.in) இடுத்த மாத இதழுக்கான பங்கனிப்புகள்
வரவேற்கப்படுகின்றன. தங்களது படைப்புக்கள் வரும் ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதிக்குள்
(10/07/2008) எம்மை வந்தடையும் படி பார்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

விவரங்களுக்கு:

-- 
Regards,

Sri Ramadoss M
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080622/a278c61a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list