[உபுண்டு_தமிழ்]உபுன்டு புனரமைப்பு வெளியீடு...

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Sun Jun 15 15:47:21 BST 2008


ஹலீம்,

தங்களுடைய மடலுக்கு உடனடியாக பதிலெழுத முடியாமைக்கு வருந்துகிறேன்.
இங்கே உங்களுக்கு என்னால் செய்யக்கூடிய உதவிகளை என்னால் செய்துதர முடியும்.

உபுண்டுவை remaster பண்ணுவது கொஞ்சம் முயன்றால் இலகுவானதே. linux mint என்றொரு
வழங்கல் உண்டு.
அது சில வேளை உங்கள் தேவைகளுக்குப் பொருந்தி வருவதாக அமையலாம்.

http://www.linuxmint.com/index.php

உங்களை நாளை அல்லது மறுதினம் நேரில் சந்திக்க விரும்புகிறேன்.
கொழும்பிலா இருக்கிறீர்கள்?

-மு.மயூரன்

2008 ஜூன் 15 17:12-ல், Abdul Haleem <ahaleemsl at gmail.com> எழுதியது:

> வணக்கம்
>
> எமது புதிய பயிற்சிப்பட்டறைபற்றிய மடல் கிட்டியதா? எமக்குத்தேவையான CD
> களைப்பெற துரிதமாக ஆவன செய்யவும். மேலும் நான் முன்பு கேட்டிருந்த உபுன்டு
> Repositories அனுப்பி வைப்பதாக சொன்னீர்கள் அதனைக்கொஞ்சம் துரிதப்படுத்தவும்.
> எமது பல்களைக் கழகத்தில் எமது பீடதிதிலுள்ள சகல கனணிகளிற்கும் உபுன்டுவினை இடல்
> சம்பந்தமாக பேசினேன் அதற்குப்பொறுப்பான  விரிவுரையாளர் விருப்பம்
> தெரிவித்துள்ளார். எனவே எமக்கு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அந்த Repositories
> கிடைப்பது மிக அவசியம் என கருதுகிறோம்.
>
> மேலும், எமது பிரதேசம்களில் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் முக்கியமான
> மென்பொருட்களைக்கொன்டமைந்த ஒரு உபுன்டு வெளியீட்டினை செய்ய முடியுமா?
>
> அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் தவரு சேதி சொல்லும் totem player இற்குப்பதிலாக VLC
> player ஆலும் அதைப்போல் மற்ற முக்கியமான வற்றையும் தொகுத்து அவற்றையெல்லாம்
> அகற்றி மாற்றீடு செய்தால் புதியவர்களினை இலகுவாக கவர வாய்ப்பாக அமையும் என நாம்
> கருதுகிறோம்.(மேலும் அத்தியாவசியமற்றவை என கருதுபவற்றை அகற்றுவதன் மூலமும்).
> ஏனெனில் புதியவர்களிடத்திலிருந்து அதிகமான பிரச்சினைகள பற்றிய புகார்கள்
> பெறப்படுகின்றமை இவையே.
>
> இது சம்பன்தமான உங்கள் உதவிகளையும் கருத்துக்களையும் எதிர்பார்க்கின்றோம்
>
> நன்றி
>
> அப்துல் ஹலீம்.
>
>
>
> --
> S.L. Abdul Haleem
> Blog : http://ahaleemsl.blogspot.com/
> https://wiki.ubuntu.com/AbdulHaleem
>
> தமிழால் நுட்பம் வெல்வோம் !
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080615/a227376c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list