[உபுண்டு_தமிழ்]Fwd: பயனர் பெயர் மாற்றுவதில் பிரச்சனை

Thangamani Arul thangam.arunx at gmail.com
Wed Feb 20 10:58:19 GMT 2008


தவறுக்கு மன்னிக்கனும்

உள்ளீடாக "சுதா" என்பதை தட்டும் போது r[jh ஆகிய எழுத்துக்களை பயன்படுகிறது,
அப்போது பிரச்சனை வருமோ என சுதன் கேட்கிறார்

2008/2/20 Thangamani Arul <thangam.arunx at gmail.com>:

> உள்ளீடாக "சுதா" என்பதை தட்டும் போது r[jh= ஆகிய எழுத்துக்களை பயன்படுகிறது,
> அப்போது பிரச்சனை வருமோ என சுதன் கேட்கிறார்
>
> 2008/2/20 suthan <83sutha at gmail.com>:
>
> >
> >
> > ---------- Forwarded message ----------
> > From: suthan <83sutha at gmail.com>
> > Date: 2008/2/19
> > Subject: பயனர் பெயர் மாற்றுவதில் பிரச்சனை
> > To: amachu at ubuntu.com
> >
> >
> > என் பயனர் பெயர் மாற்றுவதில் பிரச்சனை உள்ளது. என் பயனர் பெயரை சுதா என
> > மாற்ற ஆசை.. டெபியன் நிறுவி உள்ளேன். முயற்சி செய்த போது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.
> > நான் காரணமாக நினைப்பது சுதா என்பதில் r[jh ஆகிய எழத்துக்கள் உள்ளன. [ என்ற
> > உள்ளீடு ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது. சரியா இல்லை வேறு காரணமா.
> >
> > அதே போல் தமிழ் localization(வார்த்தை தெரியவில்லை) வரலாறு பற்றிய தகவல்கள்
> > எங்கு கிடைக்கும்
> >
> >
> >
> >                சுதன்
> >
> >
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
> >
>
>
> --
> அன்புடன்
> அருண்
-- 
அன்புடன்
அருண்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080220/bd8e0938/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list