[உபுண்டு_தமிழ்]Fwd: பயனர் பெயர் மாற்றுவதில் பிரச்சனை

Thangamani Arul thangam.arunx at gmail.com
Wed Feb 20 10:57:02 GMT 2008


உள்ளீடாக "சுதா" என்பதை தட்டும் போது r[jh= ஆகிய எழுத்துக்களை பயன்படுகிறது,
அப்போது பிரச்சனை வருமோ என சுதன் கேட்கிறார்

2008/2/20 suthan <83sutha at gmail.com>:

>
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: suthan <83sutha at gmail.com>
> Date: 2008/2/19
> Subject: பயனர் பெயர் மாற்றுவதில் பிரச்சனை
> To: amachu at ubuntu.com
>
>
> என் பயனர் பெயர் மாற்றுவதில் பிரச்சனை உள்ளது. என் பயனர் பெயரை சுதா என மாற்ற
> ஆசை.. டெபியன் நிறுவி உள்ளேன். முயற்சி செய்த போது ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. நான்
> காரணமாக நினைப்பது சுதா என்பதில் r[jh ஆகிய எழத்துக்கள் உள்ளன. [ என்ற உள்ளீடு
> ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பது. சரியா இல்லை வேறு காரணமா.
>
> அதே போல் தமிழ் localization(வார்த்தை தெரியவில்லை) வரலாறு பற்றிய தகவல்கள்
> எங்கு கிடைக்கும்
>
>
>
>                சுதன்
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
அன்புடன்
அருண்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080220/0f36160a/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list