[உபுண்டு_தமிழ்]Fwd: பயனர் பெயர் மாற்றுவதில் பிரச்சனை

suthan 83sutha at gmail.com
Wed Feb 20 10:52:35 GMT 2008


நான் குறிப்பிட்டது அந்த எழத்துக்களை உள்ளீடு செய்ய நான் அழத்தும் விசைகளை
பற்றி.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080220/76bcfb21/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list