[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு உருவாக்குவோர் வாரம்

Thangamani Arul thangam.arunx at gmail.com
Mon Feb 18 13:17:01 GMT 2008


எங்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைப்பெறுகிறது என்று சொல்ல முடியுமா?

2008/2/18 K. Sethu <skhome at gmail.com>:

> 2008/2/18 ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com>:
> > வணக்கம்
> >
> > இன்று துவங்கி ஒரு வாரம் உபுண்டு உருவாக்கத்தில் துணைப் புரிய
> விழைவோருக்காக பயிற்சிகள் அளி
> > க்கப் பட உள்ளன.
> > மேலும் விவரங்களுக்கு: https://wiki.ubuntu.com/UbuntuDeveloperWeek
> >
> > --
> > அன்புடன்,
> > ஆமாச்சு.
>
> தகவற்களுக்கு நன்றி. இன்று நடைபெறவுள்ள பொதிகளாக்கம் மற்றும் பொதிகளுக்கு
> திருத்தம் (Patch) பற்றிய வகுப்புக்களில் கலந்து கொள்ளவுள்ளேன்.
>
> ~சேது
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
அன்புடன்
அருண்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080218/b6ae5383/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list