[உபுண்டு_தமிழ்]விண்டோஸிலிருந்து உபுண்டு நிறுவும் முறைக்கு ஆவண உதவி

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Tue Apr 29 16:16:41 BST 2008


2008/4/29 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com>:

> வணக்கம் நண்பர்களே,
>
> விண்டோஸை விட்டொழிச்சு பல மாசங்கள் ஆச்சு. ஆனால் Wubi பயன்படுத்தி விண்டோஸின்
> உள்ளிருந்தே உபுண்டு நிறுவிக் கொள்ள இயலும் என உறுதியாக அறிந்தேன்.
>
>
http://www.markshuttleworth.com/archives/143

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080429/870b9233/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list