[உபுண்டு_தமிழ்]குநோம் முனைய பிரச்சனை

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Mar 3 02:02:58 GMT 2007


On 3/1/07, K. Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
>
> On 02/27/2007 11:41 AM, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் wrote:
> இருக்கலாம், அதைப்பற்றி வாசித்ததில்லை. தாங்கள் பார்த்த கட்டுரை எங்குள்ளது?
> அது IMBUS
> என்பதைப் பற்றியா?
>

http://www.openi18n.org/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=30&page=1

IIIMF என தாங்கள் சொல்லியிருந்தது தான்!


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070303/b5c28c7a/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list