[உபுண்டு_தமிழ்]கட்ஸி மொழிபெயர்ப்புகள்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Jun 12 20:59:48 BST 2007


வணக்கம்,

கட்ஸி மொழிபெயர்ப்புக்கு தயார்..

https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+translations

நன்றி

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list