[உபுண்டு_தமிழ்]பயர்பாக்ஸ் குறித்து...

Saravanan saravanannkl at gmail.com
Sun Feb 25 04:03:54 GMT 2007


The latest version of locationbar2 extension completely fixes this
issue. It is available in Mozilla Addons site now.

Thanks
Saravanan

On 2/24/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> வணக்கம்...
>
> முன்னர் ஒருமுறை  பயர்பாக்ஸ் முகவரிப் பெட்டியில் உள்ள பிரச்சனைக் குறித்து
> விவாத்தித்தோம்....
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/கான்கொயரரும்_பயர்பாக்சும்
>
> https://addons.mozilla.org/firefox/4014/ இணைப்பு இப்பிரச்சனையைக்
> ஓரளவுக்கு களைவதாய் சரவணன் மடலிட்டிருந்தார்.
>
> கடந்த வாரம் நடைபெற்ற ஐ.ஆர்.சி உரையாடலில் நாமும் சரவணனும் பகிர்ந்து கொண்ட
> விவரங்கள் வருமாறு,
>
> **************************************************************************
> (09:35:03 PM) Saravanan: I want to update on the location bar issues in
> Firefox.
> (09:35:09 PM) ஆமாச்சு : சொல்லுங்க
> (09:35:11 PM) Saravanan: In the next version of Firefox, the location
> bar is going to change how a url is changed and locationbar exentsion is
> a precursor to that change. There is a bug in bugzilla
> <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=366797> to track this and
> a discussion going on in mozilla.dev.apps.firefox mailing list
> (09:35:12 PM) Saravanan:
> <http://groups.google.com/group/mozilla.dev.apps.firefox/browse_thread/thread/8dc2616e03dd8097/2f2328837bdf4f4e#2f2328837bdf4f4e>
> (09:36:26 PM) ஆமாச்சு : சரி
> (09:37:04 PM) ஆமாச்சு : பயர்பாக்ஸ் 3 ல் இது சரியாகிவிடுமா!
> (09:37:18 PM) Saravanan: thats the plan.
> (09:37:42 PM) Saravanan: there are some security concerns about non
> latin characters. let see how it goes
> (09:41:19 PM) ஆமாச்சு : ஐஸ் வீசல் பத்தி ஒரு சேதி உலவுதே
> (09:41:21 PM) ஆமாச்சு : ?
> (09:41:37 PM) Saravanan: what did you hear ?
> (09:41:55 PM) ஆமாச்சு : மொசில்லா வுக்கும் டெபியனுக்கும் பிரச்சனின்னு
> (09:42:16 PM) ஆமாச்சு : இனி ஐஸ்வீசலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்
> அளிக்கப்படும்னும்?
> (09:42:57 PM) Saravanan: iceweasel is a derivative of firefox and it is
> created due to trademark concerns.
> (09:43:17 PM) Saravanan: ubuntu will have firefox and iceweasel and
> firefox installed by default
> (09:43:34 PM) Saravanan: but debian will have only iceweasel
> (09:43:39 PM) ஆமாச்சு : உபுண்டுல கூட பயர்பாக்ஸின் இந்த பிரச்சனை தீராத
> பட்சத்தில் ஐஸ்வீசல் பத்தி பேச்சு அடிப்பட்டது
> (09:47:06 PM) Saravanan: Mark Shuttleworth post on Firefox and Ubuntu -
> http://www.markshuttleworth.com/archives/79
> (09:47:20 PM) ஆமாச்சு : சரி..
> (09:51:18 PM) ஆமாச்சு : இத பார்த்த ஞாபகமிருக்கு
> (09:51:37 PM) Saravanan: firefox may be moved from main repository to a
> different repository, restricted or multiverse due to the licensing
> issues.
> (09:51:53 PM) Saravanan: ubuntu bug for this
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/83118
>
> ***************************************************************************
>
>
> இது குறித்த தங்களின் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்துக் கொள்ளுமாறு
> வேண்டிக்கொள்கிறோம்.
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://aamachu.blogspot.com


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list