[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர சந்திப்பு...

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sat Feb 24 18:57:36 GMT 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர சந்திப்பு விவரம். 

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_உரையாடற்_தொகுப்பு/25_பிப்ரவரி_2007

கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://aamachu.blogspot.com

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list