[உபுண்டு_தமிழ்]http://ubuntu-tam.org/ தெரிவதில் சிக்கல்..

Sethu skhome at gmail.com
Fri Aug 24 11:56:13 BST 2007


On 8/24/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:

> தளத்தை  மீட்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டு வருகின்றன.. தளம் சில நாட்களாகத்
> தெரிகிறது.. ஆனால் சரி வர இல்லை..ஆம். உதவிக்கான தொடுப்புக்களில் பலவும் கோளரங்கத்திற்கான தொடுப்புமும்
அமுக்கும் போது வெற்றுப் பக்கங்களைத் தருகின்றன

~சேது
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070824/04e616e8/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list