[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும விவாதத் தளம் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது..

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Nov 18 15:36:53 GMT 2006


அன்பான வேண்டுகோள் ஒன்று
இவற்றை விக்சனரி குழுவுக்கு அனுப்பினால் பலரும் இக்கருத்தாடலில் பங்குபற்ற,
பயன்பெற வசதியாய் இருக்கும்

-மு.மயூரன்

On 11/18/06, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> செந்தில்,
>
> இதிலே ஒரு சின்ன விஷயம் கருத்தில் கொள்ளப்  பட வேண்டியுள்ளது.
>
> Configuration, Layout, Architecture...
>
> அமைப்பு, வடிவமைப்பு, அமைவடிவாக்கம்... இப்படி எதனை  நாம் கருத்தில்
> கொள்வது...
>
> disabled  - முடக்கப்பட்டு
> random -  ??
> Level & Repeat ன் context.. ??
>
> On 11/18/06, senthil raja <senthil.nkkl at gmail.com > wrote:
> >
> > இப்படி இருக்கலமா?
> >
> >
> > --
> அன்புடன்,
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [Sri Ramadoss M]
> Team Contact - Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061118/972946b4/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list