[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும விவாதத் தளம் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது..

senthil raja senthil.nkkl at gmail.com
Sat Nov 18 14:39:53 GMT 2006


இப்படி இருக்கலமா?

Layout - அமைப்பு

சரி.. கீழுள்ள வர்த்தைகளுக்கு உதவி தேவைபடுகிறது.

Disabled:
Random:
Level:  நிலை???
Repeat:  மறுபடியும்


அன்புடன்,
செந்தில் ராஜா


On 11/18/06, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> Layout -தளக்கோலம்
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061118/63451e6c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list