[உபுண்டு_தமிழ்]எட்ஜி சிடிக்கள் கிடைக்கப் பெற்றது

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Nov 4 14:53:04 GMT 2006


வந்திருக்கும் எட்டு கிலோ இறுவட்டுப்பெட்டியை மீட்கப்போய் பயங்கரவாதி என்று
விசாரிப்பார்களோ தெரியவில்லை.
;-)

-மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061104/5c0c574c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list