[உபுண்டு_தமிழ்]புதிய உறுப்பினர் விவரம்..

amachu shriramadhas at gmail.com
Wed Dec 13 19:42:08 GMT 2006


திவா,

நமது குழுமத்துக்கு பாலாஜி, புதிய உறுப்பினராய் சேர்ந்துள்ளார்.
மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் மறு பார்வையிடுவதில் துணை  புரிவதாய்
தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் நாம் கலைச் சொற்களை இங்கும் இனி அலசலாம் எனத் தோன்றுகிறது. ஆகையால்
கலைச் சொற்கள் குறித்து எழும் சந்தேகங்களை  இம் மடலாடற் குழுவிற்கும்
அனுப்பிவைக்கவும்.


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list