[Tradutores-Ubuntu] pestana ??

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Fri Jun 4 12:00:40 BST 2010


Vexo que ahai alguén traducindo tab por pestana.
https://translations.edge.launchpad.net/terminator/trunk/+pots/terminator/gl/+translate?batch=10&show=all&search=pestana
unha pestana é unha abéñoa ou perfeba, o correcto é (por orde de
preferencia) lapela, lingüeta ou (nalgún caso excepcional que non acado a
comprender) separador.


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list