[Tradutores-Ubuntu] [terminoloxia]prompt

Leandro Regueiro leandro.regueiro at gmail.com
Wed Sep 30 12:00:26 BST 2009


2009/9/29 Antón Méixome <certima at certima.net>:
> A ver,
>
> Estaba acabando-repasando o debian-installer e creo que temos que
> tomar algún camiño ou avanzar algo
>
> prompt
>  - indicador
>  - indicativo
>  - indicación
>  - aviso
>  - invitación
>  - solicitude
>  - petición
>  - prompt
>
> Por suposto referido ao sentido "command prompt" (orde de consola en
> modo texto) e non ao verbo prompt (preguntar)
>
> En principio inclínome por "indicación" xa que non ten uso actual,
> mentres que "indicador" úsase moito como tradución de indicator). O
> caso de "indicativo" é diferente porque -en principio- só pode ser
> adxectivo e aquí necesitamos un substantivo. Ou deixamos indicador ?
>
> - Glosario de Mancomún
>  prompt
>  indicador de ordes
>
> - Glosario de localización
>
> - No glosario de Trasno non está.


Mirade, aproveitando que acabo de rematar a creación da BD dos
glosarios e do script de consulta (e filtrando máis ou menos a man os
resultados que non veñen a conto):

####################

"prompt" (Marce):
	Ámbitos: shell

	"indicador do sistema"


"prompt" (Mancomun):
	Definición: A symbol that appears on the computer screen to indicate
that the computer is ready to receive a command. A prompt is text
printed to ask the user for input. Displaying a prompt is called
prompting.

	"indicador do sistema"
	"preguntar"
	"avisar"


"prompt" (Guinovart):
	Exemplo: "indicador do sistema operativo"

	"indicador" [sm] (recomendada)


"command prompt window" (Microsoft):
	Definición: A window that mimics an old MS-DOS display for typing
command-line instructions.

	"ventá do símbolo do sistema"


"prompt" (Microsoft):
	Definición: Text or symbols indicating that a computer program is
waiting for input from the user.

	"pregunta do programa"


"Prompt" (San clemente):

	"Indicador da introducción de datos na pantalla"
	"mensaxe de actuación"


####################

Parece que xa empeza a dar resultados o meu traballo :)

Ata logo,
           Leandro RegueiroMore information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list