[Tradutores-Ubuntu] publicamente prego...

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Fri Oct 23 18:17:11 BST 2009


Estes día purrando cara a karmic as veces apoieime en ubuntu-es para
confirmar traducións.

neste traballo descubrín que maior parte da docu de ubuntu-es traducido na
súa maior parte por un "persoeiro" dese grupo está todo traducido ao través
de google translator, coas etiquetas XML rachadas e con frases
incompresibles.

polo que publicamente prego que a ninguén se lle ocorra facer algo
semellante (ainda que só sexa para acadar a miña meta de pornos a par cos de
"cat") nin empregar como base da tradución o castelan.

:)

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_minino at conf.jabberes.org


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list