Re: Revisió uNav

cibersheep cibersheep at gmail.com
Thu Jan 19 10:58:21 UTC 2017


El 19/01/17 a les 11:28, Walter Garcia-Fontes ha escrit:
>> El dijous, 19 de gener de 2017, Walter Garcia-Fontes <walter.garcia a upf.edu>
>> va escriure:
>>> * Walter Garcia-Fontes, walter.garcia a upf.edu [18/01/17 10:17]:
>>>> * Joan CiberSheep, cibersheep a gmail.com [18/01/17 10:10]:
>>>>> Tenc un dubte del Fast Nearest Editor de l'uNav
>>>>>
>>>>>
>> https://translations.launchpad.net/unav/trunk/+pots/unav/ca/+translate?batch=10&show=all&search=editor
>>>>> Crec que a ll'orignal tampoc s'entén: Fast Nearest POI Editor, hauria
>> de
>>>>> ser.
>>>>>
>>>>> Per tant, trobau bé: Editor de propers ràpids
>>>>> Vendria d' «Editor de (punts d'interés) propers ràpids». Sona rar,
>> però és
>>>>> més acurat.
>>>>>
>>>> L'havia traduït incorrectament per no entendre el que volia dir la
>>>> cadena en anglès, però em sembla que tens raó, el teu suggeriment és
>>>> millor. Jo ho posaria sense parèntesis, però. Esperem que càpiga la
>>>> frase, ja ho veurem quan usem l'app.
>>> Finalment ho he deixat com:
>>>
>>> Editor ràpid de punts propers
>>>
>>> perquè crec que "fast" refereix a l'editor, no té gaire sentit com a
>>> adjectiu de "punts propers".
> * Joan CiberSheep, cibersheep a gmail.com [19/01/17 11:21]:
>> Veis com és la cadena més confusa.
>> Hi ha una forma de triar els punts d'interés més útils per l'usuari. El
>> títol fa referència a on es poden editar. Per tant, no és l'editor elràpid.
>> En realitat el que vol dir és: Editor de punts d'accés ràpid.
>> És confús fins i tot a l'original.
>>
>> Gràcies
>>
> Doncs deixem-ho així: Editor de punts d'accés ràpid
>
Em sembla bé. Gràcies

He fet una captura. A l'esquerra de la icona "A prop de la destinació" 
podeu veure la d'aeroports i aparcaments de bicicleta (que són els punts 
d'interès d'accés ràpid) i l'altre, la de l'editor d'aquests punts, que 
en obrir-lo, mostra com a títol la cadena de la que xerrem.


-- 
glam | dance | rock
www.cibersheep.com
-------------- part seg��ent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: photo_2017-01-19_11-46-36.jpg
Type: image/jpeg
Size: 42425 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20170119/1d65774f/attachment-0001.jpg>


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list