Revisió uNav

Walter Garcia-Fontes walter.garcia at upf.edu
Thu Jan 19 06:13:37 UTC 2017


* Walter Garcia-Fontes, walter.garcia at upf.edu [18/01/17 10:17]:
> * Joan CiberSheep, cibersheep at gmail.com [18/01/17 10:10]:
> > Tenc un dubte del Fast Nearest Editor de l'uNav
> >
> >https://translations.launchpad.net/unav/trunk/+pots/unav/ca/+translate?batch=10&show=all&search=editor 
> > 
> > Crec que a ll'orignal tampoc s'entén: Fast Nearest POI Editor, hauria de
> > ser.
> > 
> > Per tant, trobau bé: Editor de propers ràpids
> > Vendria d' «Editor de (punts d'interés) propers ràpids». Sona rar, però és
> > més acurat.
> > 
> 
> L'havia traduït incorrectament per no entendre el que volia dir la
> cadena en anglès, però em sembla que tens raó, el teu suggeriment és
> millor. Jo ho posaria sense parèntesis, però. Esperem que càpiga la
> frase, ja ho veurem quan usem l'app. 

Finalment ho he deixat com:

Editor ràpid de punts propers

perquè crec que "fast" refereix a l'editor, no té gaire sentit com a
adjectiu de "punts propers".

-- 
Walter Garcia-Fontes
L'Hospitalet de Llboregat
More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list