Re: Traducció del Pulse Audio

Xavier Mendez jmendeth at gmail.com
Fri Mar 9 17:03:27 UTC 2012


El 9 de març de 2012 17:29, Orestes Mas <orestes a tsc.upc.edu> ha escrit:
> El Divendres 09 Març 2012, a les 17:15:35, Xavier Mendez va escriure:
>> El 5 de març de 2012 21:18, gotrunks a gmail.com <gotrunks a gmail.com> ha
> escrit:
>>> Bones de nou,
>>>
>>> El dissabte em vaig posar a traduïr cadenes del PulseAudio [1] sense
>>> saber massa ben bé on em posava.
>>> He traduït la primera plana, a veure si un expert me la pot revisar :)
>>
>> Me l'he mirada i he fet alguns suggeriments.
>> En general, "Sample Rate" es tradueix per "Freqüència de mostreig" (veure
>> [1]).
>
> Nope, segons el termcat es traduïria com a «freqüència de mostratge». Tot i
> que el DIEC admet les 2 formes, però «mostreig» remet a «mostratge».
OK, és el que passa per fiar-se de l'Open-Tran... ;-)

Una pregunta: com hauríem de traduir "sink" (canal de sortida) al català?
I "source" (canal d'entrada)?
També he vist que "sink" estava prèviament traduït com a "conducte",
tot i que tant un com l'altre ho són...

Respecte a les cadenes 492 i 493:
%s representa el nom del canal, traduït en altres cadenes ("Micròfon
Frontal", "Altaveu dret", "Línia d'entrada", ...)
Un exemple d'utilització en anglès seria:
    Rear Microphone Input
Per això he proposat que es tradueixi com a: Entrada ‘%s’
    Entrada ‘Micròfon Frontal’

Què en penseu?More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list