Traduccio del Glest

Narcis Garcia - GiLUG informatica at actiu.net
Tue Jun 30 12:34:42 BST 2009


Adjunto el fitxer amb:

BattleOver=La batalla ha acabat
CustomGame=Partida personalitzada
Disable=Desactivar
Of=De
Tip=Nota
Tutorial=Tutorial

Tots els "OpenGl" els he mogut al final, doncs en aquesta versió
l'english no ho porta, i així amb l'editor de text coincideixen les
línies de la resta.


-----Missatge original-----
De: Siegfried-Angel <siggi.gevatter at gmail.com>
Reply-to: "Ubuntu Catalan Translators list -- Llista de traducci&#243;
de l'Ubuntu al catal&#224; " <ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com>
Per a: Ubuntu Catalan Translators list -- Llista de traducci&#243, de
l'Ubuntu al catal&#224, <ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com>
Assumpte: Re: Traduccio del Glest
Data: Tue, 30 Jun 2009 13:15:33 +0200

Ah, m'he oblidat d'explicar-te que fer amb el fitxer. Posa'l a la
carpeta /usr/share/games/glest/data/lang/ i ja podràs triar el Català
des del menú.

El 30 / juny / 2009 13:11, Narcis Garcia -
GiLUG<informatica at actiu.net> va escriure:
> Quan parles d'actualitzar-la, vols dir que pugi el fitxer a algun lloc?

No, vull dir agafar la traducció anglesa
(/usr/share/games/glest/data/lang/english.lng) i comparar els dos
fitxers línia per línia, afegint les línies que faltin a la traducció
catalana i ajustant les cadenes on el significat de la frase hagi
canviat.

Però no et precupis, ja ho faré jo quan tingui un moment.

-- 
Siegfried-Angel Gevatter Pujals (RainCT)
Ubuntu Developer. Debian Contributor.

-------------- next part --------------
; Catalan Language File for Glest 3.2
; By Siegfried-Angel Gevatter Pujals (RainCT) <siggi.gevatter at gmail.com> # Released under the GNU General Public License

3dArt=Art 3D
3dAnd2dArt=Art 3D i 2D
2dArtAndWeb=Art 2D i Web
About=Crèdits
Address=Adreça
AlreadyUpgraded=Millora ja realitzada
All=Tots
AmbientVolume=Volum Ambiental 
Animation=Animació
Armor=Cuirassa
Attack=Atacar
AttackDistance=Distància
AttackSpeed=Velocitat
AttackStopped=Atac aturat
AttackStrenght=Dany
BattleOver=La batalla ha acabat
AutoConfig=Auto config
Build=Construir
BuildSpeed=Vel. construcció
BuildingNoPlace=L'edifici no pot ser construït aquí
BuildingNoReqs=No es compleixen els requisits de l'edifici
BuildingNoRes=Recursos insuficients per crear l'edifici
Built=Construït
CameraModeSet=Mode de càmera establert  
CanRepair=Es pot arreglar
Cancel=Cancel·lar
Canceled=Cancel·lat
ChatMode=Mode xat
Closed=Tancat
Command=Ordre
CommonCommand=Ordre comuna
Connect=Connectar
Connected=Connectat
ConnectedToServer=Connectat al servidor
Consume=Consum
Control=Control
Cpu=CPU
CpuUltra=CPU (Ultra)
CustomGame=Partida personalitzada
Deaths=Baixes
Defeat=Derrota
Deleting=Eliminant
Difficulty=Dificultat
Difficulty0=Molt fàcil
Difficulty1=Fàcil
Difficulty2=Mitja
Difficulty3=Difícil
Difficulty4=Molt difícil
Difficulty5=Impossible
Disabled=Desactivades
Disable=Desactivar
Disconnect=Desconnecta
Discount=Descompte
Ep=EP
EpCost=Cost d'EP
Exit=Sortir
ExitGame?=Vols sortir de la partida?
Faction=Bàndol
Fast=ràpid
Fields=Camps
Filter=Filtre
FreeCamera=Càmera lliure
FxVolume=Volum Efectes
GameCamera=Càmera de joc
GameMusic=Música
GamePaused=Joc en pausa
GameResumed=Joc reprès
GameSpeedSet=Velocitat
GraphicInfo=Info Api
Harvest=Recolectar
HarvestSpeed=Vel. recol·lecció
Hp=HP
Human=Humà
Initializing=Inicialitzant
InvalidOrder=Ordre invàlida
InvalidPosition=Posició invàlida
Kills=Morts
JoinGame=Unir-se a una partida
Language=Llengua
LinuxPort=Port Linux
Load=Càrrega
LoadedSpeed=Vel. carregat
Loading=Carregant...
Map=Mapa
MaxFilterAnisotropy=Màxima Anisotropia del Filtre
MaxLights=Llums
MaxLoad=Càrrega màxima
MaxPlayers=Jugadors max
MeetingPoint=Punt de trobada
Morph=Transformar
MorphSpeed=Velocitat Transformació
Move=Moure
MusicVolume=Volum Música
Network=Xarxa
NewGame=Crear partida
No=No
NotConnected=Desconnectat
None=Cap
Normal=normal
Of=De
Ok=D'acord
Options=Opcions
OrdersOnQueue=Ordres en cua
Play=Jugar
PlayNow=Jugar ja!
Player=Jugador
Port=Port
Produce=Produeix
Producing=Produint
ProductionSpeed=Vel de producció
Programming=Programació
Projected=Projectades
ReactionSpeed=Vel de reacció
Regeneration=Regeneració
Repair=Arreglar
RepairSpeed=Vel de reparació
Reqs=Reqs 
Resources=Recursos
ResourcesHarvested=Recursos recol·lectats
Result=Resultat
Return=Tornar
Scenario=Escenari
Score=Puntuació
Server=Servidor
ServerType=Tipus de servidor
ServerTypeNew=Nou
ServerTypePrevious=Anterior
ShadowMapping=Shadow Mapping
Shadows=Ombres
Sight=Visió
Size=Mida
Slow=lent
SomeOrdersFailed=Algunes ordres no s'han pogut donar
SoundAndMusic=So i música
SplashRadius=Radi d'efecte
StartingToUpgrade=Començant a millorar
Stop=Aturar
Store=Emmagatzemar
Tip=Nota
Team=Equip
TechTree=Arbre tecnològic
Textures3D=Textures 3D
Tileset=Tileset
Tutorial=Tutorial
UnitAddedToProductionQueue=Unitat afegida a la cua de producció
UnitNoPlace=No es pot posar la unitat
UnitNoReqs=No es compleixen els requisits de la unitat
UnitNoRes=Recursos insuficients per la producció de la unitat
UnitReady=Unitat llesta
UnitsProduced=Unitats produïdes
Upgrade=Millorar
UpgradeNoReqs=No es compleixen els requisits de la millora
UpgradeNoRes=No hi han suficients recursos per produir la millora
UpgradeSpeed=Vel de millora
Upgrades=Millora
Upgrading=Millorant
Victory=Victòria
WalkSpeed=Velocitat
WaitingHost=Esperant que el servidor iniciï la partida
Yes=Si
YouLose=Has sigut derrotat de forma humiliant
YouWin=La victòria és teva

OpenGlExtensions=Extensions
OpenGlInfo=Informació sobre l'OpenGL
OpenGlMaxLights=Llums max
OpenGlMaxTextureSize=Mida max textura
OpenGlMaxTextureUnits=Unitats de textura max
OpenGlModelviewStack=Mida de la pila de matrius de transformació
OpenGlPlatformExtensions=Extensions de la plataforma
OpenGlProjectionStack=Mida de la pila de matrius de projecció
OpenGlRenderer=Renderitzador
OpenGlVendor=Venedor
OpenGlVersion=Versió d'OpenGLMore information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list