Traducció del cruftremover per revisar

David Planella david.planella at googlemail.com
Wed Jan 14 16:57:19 GMT 2009


Bones,

ha trigat una mica, però m'acabo d'adonar que el System Cleaner
(cruft-remover a Rosetta) ja té plantilla de traducció.

Us n'adjunto la traducció completada per revisar.

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_cruftremover-ca.merge.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 8162 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20090114/fe36c5e0/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list