Traducció del display-config-gtk

David Planella david.planella at googlemail.com
Fri Mar 7 19:57:16 GMT 2008


Bones,

us adjunto la traducció del display-config-gtk. Són també només unes
quantes cadenes noves, ja ho veureu al diff.

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: display-config.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 4037 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080307/1bfd50ca/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list