Re: Traducció del gnome-btdownload

David Planella david.planella at googlemail.com
Sun Mar 9 09:04:53 GMT 2008


Bones Sigfried,

El 08/03/08, Siegfried-Angel <siggi.gevatter at gmail.com> ha escrit:
> Bones,
>
>  Al recull de termes de Softcatalà «metafile» hi apareix com a
>  «metafitxer» (paraula que he utilitzat per a la finestra on has de
>  triar el .torrent), però veig que a la cadena que havia deixat en
>  blanc has utilitzat «fitxer de metadades del BitTorrent». Personalment
>  m'agrada més tal com ho has escrit tu, però volia comentar-ho per si
>  de cas.

No m'havia fixat que era al recull, ben vist. Ho he canviat a
«metafitxer». Ja està pujat al Rosetta [1] (adjunto el fitxer que he
pujat) i també ho he enviat a upstream [2] (ca.upstream.po).

[1] https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/gnome-btdownload/+pots/gnome-btdownload/ca/+translate
[2] http://gnome-bt.sourceforge.net/

Salut,
David
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ca.upstream.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 9194 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080309/4948a6ab/attachment-0002.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_gnome-btdownload-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 8179 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080309/4948a6ab/attachment-0003.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list