bootloader

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Fri Mar 7 17:06:19 GMT 2008


Ep,

Adjunto el bootloader completat, faltaven poques cadenes...

He dubtat en la següent cadena:

msgid "Install a Diskless Image Server"
msgstr "Instal·la un servidor d'imatges"

Salut

-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080307/46914b2a/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_bootloader-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 10572 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080307/46914b2a/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list