gnome-app-install

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Fri Aug 17 18:41:38 BST 2007


Ep Jordi,

Ja que tu has estat el darrer en traduir el gnome-app-install, he pensat que
potser vols continuar fent-ho.
Adjunto el .po amb les cadenes pendents.

Salut

-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070817/679d30e7/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnome-app-install.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 30681 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070817/679d30e7/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list