update-manager

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Mon Aug 6 21:10:38 BST 2007


Adjunto l'update-manager per revisar. Encara és una versió susceptible de
canvis, però així avancem feina...

David,  vols que comencem a organitzar el wiki que vas plantejar per a
gestionar les traduccions de gutsy?


-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070806/7e1738f5/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: update-manager.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 17494 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070806/7e1738f5/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list