Getting-help + Preface + Website-index

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Thu Oct 19 20:49:41 BST 2006


Tinc una petita pregunta... En aquestes traduccions hi ha força codi,
> scripts i demés. La meva pregunta és si cal traduir també els comentaris que
> hi ha enmig dels scripts així com els fitxers que utilitzen als exemples.
> Per exemple:
> cat hello ---> cat hola
> Això cal o es dóna per correcte la versió anglesa?
>
> Jo ho faria. Bé, amb el desktopguide ho estic fent (he traduït, per
> exemple, cheeses.odt per formatges.odt). A molta gent se li farà més amè
> si els exemples són en català, encara que siguin simples.
>

En principi tot lo que és "traduïble" és tradueix, p.e. comentaris en codi
font o scripts (guions o seqüències) o en l'exemple de cheese.odt també. Ara
bé si en algun cas es fa referència a un fitxer que ja existeix (suposem que
cheese.idt existís) llavors no es tradueix o en tot cas si ja està traduït
(pel traductor de l'aplicació) s'ha de mantenir la traducció.
En principi amb sentit comú i coherència es veu com es pot traduir tot
plegat. Bé, en tot cas, ja ho revisarem entre tots.

Endavant amb les 'guides' !
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20061019/bf1cc195/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list