Re: La meva primera traducció

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Mon Oct 9 16:01:59 BST 2006


Hola Ramon,
He revisat el teu fitxer i aquest és el resultat. La majoria d'errades són
les habituals quan comences a traduir programari. Si mires la guia d'estil
de softcatalà o el resum que tenim al wiki ho veuràs, la resta són petites
errades ortogràfiques.
Mireu-ho i si ningú diu res ho pujaré a rosetta

--- ca_hwclient.po    2006-10-09 16:31:39.000000000 +0200
+++ ca_hwclient_rev1.po    2006-10-09 17:00:20.000000000 +0200
@@ -1,7 +1,6 @@
 # Catalan translation for hwdb-client
 # Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
 # This file is distributed under the same license as the hwdb-client
package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, 2006.
 # Ramon Vilar Gavaldà <ramon.vilar at gmail.com>, 2006
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -10,7 +9,7 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "POT-Creation-Date: 2006-03-21 21:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Last-Translator: Ramon Vilar Gavaldà <ramon.vilar at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,11 +17,11 @@

 #: ../questions_en.xml:4(property)
 msgid "Audiotest"
-msgstr "Prova d'audio"
+msgstr "Prova d'àudio"

 #: ../questions_en.xml:5(property)
 msgid "Did you hear the test sound ?"
-msgstr "Has escoltat el so de prova?"
+msgstr "Heu escoltat la prova de so?"

 #: ../questions_en.xml:10(property) ../questions_en.xml:20(property)
 #: ../questions_en.xml:30(property) ../questions_en.xml:42(property)
@@ -40,7 +39,7 @@

 #: ../questions_en.xml:16(property)
 msgid "Video"
-msgstr "Video"
+msgstr "Vídeo"

 #: ../questions_en.xml:17(property)
 msgid "Is your video display hardware working properly ?"
@@ -62,7 +61,7 @@
 msgid ""
 "Testing connection... please wait while the default gateway gets pinged 3
"
 "times."
-msgstr "Provant la connexió... espera mentre es fa ping 3 "
+msgstr "S'està provant la connexió... espereu mentre es fa ping 3 "
 "cops a la porta d'enllaç per defecte"

 #: ../questions_en.xml:48(property)
@@ -82,7 +81,7 @@
 "Is your keyboard working properly ? (please use the Comments area for test
"
 "typing)"
 msgstr "Està funcionant correctament el teclat? (utilitzeu l'àrea de "
-"Comentaris per fer les proves)"
+"comentaris per fer les proves)"

 #: ../questions_en.xml:68(property)
 msgid "Comments"
@@ -90,7 +89,7 @@

 #: ../questions_en.xml:69(property)
 msgid "Please fill in additional comments below"
-msgstr "Empleneu els comentaris adicionals a baix"
+msgstr "Empleneu a baix els comentaris addicionals"

 #: ../questions_en.xml:76(property)
 msgid "Assembling Data"
@@ -98,23 +97,23 @@

 #: ../questions_en.xml:77(property)
 msgid "Please wait while the hardware data gets prepared"
-msgstr "Espereu mentre les dades del maquinari estan essent preparades"
+msgstr "Espereu mentre s'estan preparant les dades del maquinari"

 #: ../questions_en.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
-msgstr "crèdits de traducció"
+msgstr "crèdits de la traducció"

 #: ../collector.glade.h:1
 msgid "Ubuntu device database collection"
-msgstr "Col·lecció de bases de dades de dispositius d'Ubuntu"
+msgstr "Base de dades de dispositius d'Ubuntu"

 #: ../send.glade.h:1
 msgid "<b>Click Ok to send hardware data</b>"
-msgstr "<b>Cliqueu D'acors per enviar les dades del maquinari</b>"
+msgstr "<b>Feu clic a D'acord per enviar les dades del maquinari</b>"

 #: ../send.glade.h:2
 msgid "Cancel"
-msgstr "Cancel·lar"
+msgstr "Cancel·la"

 #: ../send.glade.h:3
 msgid "Ok"
@@ -140,15 +139,15 @@
 "paste the id or the 'Show online record' button to \n"
 "access your online datasheet directly."
 msgstr ""
-"Adjunta aquest identificador per als teus informes d'errors o utilitza'l
\n"
-"si necessites suport en línia.\n"
-"Utilitza el botó de 'Copiar' per a copiar i \n"
+"Adjunteu aquest identificador per als vostres informes d'errors o
utilitzeu-lo \n"
+"si necessiteu suport en línia.\n"
+"Utilitzeu el botó de 'Copiar' per a copiar i \n"
 "enganxar l'identificador o bé el botó de 'Mostrar la fitxa en línia' per
\n"
-"accedir al full de càlcul en línia directament"
+"accedir directament al full de càlcul en línia"

 #: ../hwdb-gui:113
 msgid "Hardware Database Collection"
-msgstr "Col·lecció de base de dades de maquinari"
+msgstr "Base de dades de recopilació de maquinari"

 #: ../hwdb-gui:114
 msgid ""
@@ -157,9 +156,9 @@
 "performs certain self-tests, and asks you some\n"
 "questions about the autodetected values.\n"
 "\n"
-msgstr "Aquesta és l'eina de col·leccions de bases de dades de maquinari
d'Ubuntu.\n"
+msgstr "Aquesta és l'eina de recopilació d'informació de maquinari
d'Ubuntu.\n"
 "Aquesta obté totes les dades possibles del vostre maquinari,\n"
-"realitza una sèria de tests, i et formula algunes"
+"realitza una sèrie de tests, i et formula algunes"
 "preguntes sobre els valors detectats.\n"
 "\n"

@@ -194,7 +193,10 @@
 "\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
-""
+"Els desenvolupadors utilitzen les dades recollides per ajustar
l'autodetecció \n"
+"i així millorar el suport de maquinari a Ubuntu. Enviant la informació del
vostre \n"
+"maquinari a la base de dades d'Ubuntu, podreu accedir en línia a aquesta.
No es recull \n"
+"informació personal de l'usuari durant el procés.\n"
 "\n"
 "\t\t"

@@ -204,7 +206,7 @@

 #: ../hwdb-gui:176
 msgid "Testing detected soundcard: "
-msgstr "Provant la tarja de so detectada: "
+msgstr "S'està provant la targeta de so detectada: "

 #: ../hwdb-gui:193
 msgid " On interface: "
@@ -216,7 +218,7 @@
 "Detected settings: impossible with fglrx"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ajustaments detectats: impossible amb fglrx"
+"Configuracions detectades: impossible amb fglrx"

 #: ../hwdb-gui:251
 msgid ""
@@ -224,15 +226,15 @@
 "Detected settings: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Ajustaments detectats: "
+"Configuracions detectades: "

 #: ../hwdb-gui:264
 msgid "Test again"
-msgstr "Torna a provar"
+msgstr "Torneu a provar"

 #: ../hwdb-gui:290
 msgid "Test done, please proceed"
-msgstr "Prova realitzada, si us plau procediu"
+msgstr "S'ha realitzat la prova, si us plau procediu"

 #: ../hwdb-gui:327
 msgid "Partial"
@@ -248,7 +250,7 @@

 #: ../hwdb-gui:372
 msgid "The device was automatically detected and is functioning properly"
-msgstr "El dispositiu s'ha detectat automaticament i funciona correctament"
+msgstr "El dispositiu s'ha detectat automàticament i funciona correctament"

 #: ../hwdb-gui:373
 msgid "The device is not functioning at all"
@@ -268,7 +270,7 @@

 #: ../hwdb-send:49
 msgid "Connecting to server (timeout 30sec)"
-msgstr "Connectant amb el servidor (timeout 30s)"
+msgstr "S'està connectant amb el servidor (desconnexió en 30 segons)"

 #: ../hwdb-send:70
 msgid ""
@@ -282,7 +284,7 @@

 #: ../hwdb-send:100
 msgid "Sending data..."
-msgstr "Enviant dades..."
+msgstr "S'estan enviant les dades..."

 #: ../Constants.py:6
 msgid "Ubuntu Hardware Database Client"


On 10/6/06, Ramon Vilar <ramon.vilar at gmail.com> wrote:
>
> Hola, sóc en Ramon i envio la meva primera traducció a aquesta llista.
> És un paquet que se'm va assignar fa un temps i que fins ara no l'he pogut
> fer. Si us plau, reviseu-la perquè és el primer cop que en faig una i no sé
> si ho he tal i com s'ha de fer.
> Gràcies per tot i espero que m'envieu el més aviat possible una altra
> traducció (si pot ser menys complexa que aquesta i sense tants desgavells
> tècnics).
> Atentament
>
> Ramon
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>
>
>


-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20061009/e553b919/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ca_hwclient_rev1.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 8829 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20061009/e553b919/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list