Νέα βασική γραμματοσειρά Ubuntu για10.10

Apollon Koutlidis apollon at planewalk.net
Sun Mar 7 00:45:54 GMT 2010


Nikos Roussos wrote:
> 2010/3/6 Simos Xenitellis <simos.lists at googlemail.com>:
>   
>> Πράγματι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ανοιχτή γραμματοσειρά. Δεν
>> υπάρχει περιορισμός για το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη
>> γραμματοσειρά.
>> Από όλες τις πηγές που αναφέρουν την πληροφορία αυτή, προτιμώ το
>> http://lists.freedesktop.org/archives/openfontlibrary/2010-March/002771.html
>>     
>
> Αυτό είναι όντως ενθαρυντικό, αλλά το αρχικό link είναι απ' το blog
> του shuttleworth (δηλαδή αρκετά αξιόπιστο) και κάνει σαφή αναφορά σε
> περιορισμένη χρήση μόνο εντός της διανομής. 
Η διατύπωση του Shuttleworth κατά τη δική μου ανάγνωση εννοεί "αφού η 
γραμματοσειρά θα είναι τόσο στο όνομα όσο και στην αισθητική δεμένη με 
το Ubuntu, θα είναι προβληματική για μη-νομικούς λόγους η χρήση της σε 
κεντρικό ρόλο απεικόνισης UI και λογοτύπων σε άλλες διανομές".

Αν έχει κατά νου και trademarking θέματα ωστόσο, μπορεί να είναι ακόμα 
πιο μπερδεμένο το θέμα. Δεν το νομίζω ωστόσο - θα ήταν λίαν εκτός 
χαρακτήρα για το Mark.

> Ας ελπίσουμε πως τελικά η γραμματοσειρά θα και είναι ελεύθερη, εκτός από open.
>   
+1

Φιλικά,
Απόλλων
More information about the Ubuntu-gr mailing list