Βίντεο της Ομιλίας Richard M. Stallman

Sergey Tsabolov ( aka linuxman ) sergios at greeklug.gr
Tue Jun 29 20:33:51 BST 2010


Web έκδοση τις ομιλίας είναι πλέων διαθέσιμη προς κατέβασμα .

Με την υποστήριξη html5 video tag .
Φροντίστε ο περιηγητής σας  να υποστηρίζει το  html5 video tag .

http://www.greeklug.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Armsvideos&catid=1%3Aannouncementsnews&Itemid=65&lang=el


"ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΑΚ" (GREEK.L.U.G)
More information about the Ubuntu-gr mailing list