Βίντεο της Ομιλίας Richard M. Stallman

Nikos Alexandris nikos.alexandris at uranus.uni-freiburg.de
Tue Jun 29 22:25:43 BST 2010


On Tuesday 29 of June 2010 21:33:51 Sergey Tsabolov ( aka linuxman ) wrote:
> Web έκδοση τις ομιλίας είναι πλέων διαθέσιμη προς κατέβασμα .
> 
> Με την υποστήριξη html5 video tag .
> Φροντίστε ο περιηγητής σας  να υποστηρίζει το  html5 video tag .
> 
> http://www.greeklug.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Ar
> msvideos&catid=1%3Aannouncementsnews&Itemid=65&lang=el
> 
> 
> "ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΑΚ" (GREEK.L.U.G)

Ευχαριστώ!

Και το είχα επιθυμία να ρωτήσω κάποιον (που παρακολούθησε βέβαια) αν έχει τη 
διάθεση να αναφερθεί με λεπτομέρεια στην ομιλία.

Νίκος


More information about the Ubuntu-gr mailing list