Ανάκτηση _μυστικού/ιδιωτικού_ ψηφιακού κλειδιού

Nikos Alexandris nikos.alexandris at uranus.uni-freiburg.de
Sun Apr 12 20:39:05 BST 2009


On Sun, 2009-04-12 at 22:21 +0300, Manolis Kiagias wrote:
> Nikos Alexandris wrote:
> > On Sun, 2009-04-12 at 20:20 +0300, Manolis Kiagias wrote:
> >  
> >> Nikos Alexandris wrote:
> >>   
> >>>> Τα κλειδιά από το seahorse βρίσκονται στο $HOME/.gnupg:
> >>>>
> >>>> ls -l $HOME/.gnupg
> >>>>
> >>>> Αυτή η σελίδα θα σου φανεί χρήσιμη ελπίζω:
> >>>> https://help.ubuntu.com/community/GnuPrivacyGuardHowto#Backing%20up%20and%20restoring%20your%20key%20pair
> >>>>   
> >>>>     
> >>> Ναι, αλλά το "ιδιωτικό" κλειδί δεν θέλει να προστεθεί :-(
> >>>
> >>>  
> >>>    
> >> Γιατί αυτό που προσπαθείς να βάλεις είναι κλειδί ssh και όχι gpg...
> >>
> >>   
> >
> > Μανώλη,
> >
> > ένα από αυτά που έχω στη διάθεσή μου όντως είναι κλειδί ssh
> > (ssh_nikos_alexandris.asc). To nikos.alexandris όμως, όσο καταλαβαίνω
> > βέβαια δεν είναι κλειδί ssh. Κάνω λάθος;
> >
> > Ευχαριστώ, Νίκος
> >  
> Μοιάζει για τέτοιο - ειδικά βλέποντας το
> 
> -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
> 
> Τα κλειδιά που έχω για ssh πράγματα ξεκινάνε έτσι και είναι σε μορφή
> armored ascii. Τα κλειδιά του gpg είναι καθαρά bin - αν τουλάχιστον τα
> αντιγράψεις κατευθείαν από το ~/.gnupg
> Βέβαια μπορεί το seahorse (δεν το χρησιμοποιώ και δεν ξέρω) να σου έχει
> κάνει export κλειδί σε armored ascii. Όμως όταν κάνω export το δικό μου
> κλειδί σε armored ascii με:
> 
> gpg -a --export --output test.key sonic
> 
> βλέπω:
> 
> -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
> Version: GnuPG v1.4.9 (FreeBSD)
> 
> και αυτό ενισχύει την υποψία μου ότι αυτά που κοιτάς είναι ssh κλειδιά.
> Θα έλεγα να δοκιμάσεις τα κλειδιά σαν ssh να δεις αν παίζουν.

Πιθανόν να έχεις δίκιο. Ακόμη όμως και αν δεν είναι ssh δεν βλέπω πως
μπορώ να υπογράψω/χρησιμοποιήσω το .pub κλειδί που έχω ήδη κάνει import
αφού δεν είναι δυνατόν να γίνει...

"You have no personal PGP keys that can be used to indicate your trust
of this key."

!

Νίκος :-ο
More information about the Ubuntu-gr mailing list