ΛΙΣΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΗΣΑ

Tsabolov Sergey econlab at uom.gr
Thu Jul 10 14:07:32 BST 2008


Ναι δεν είναι και εύκολα τα πράγματα εδώ , άλλα κάτι θα γίνει .

δυστυχώς στα φοριτά δεν αλλάζει κάρτα .

O/H g k έγραψε:

> το οποίο7.10 δεν καταφερε καν να ανοιξει το μηχανημα μαύρο παντού
>
> Στις 10 Ιούλιος 2008 3:35 μμ,ο χρήστης g k <giormatsis at gmail.com
> <mailto:giormatsis at gmail.com>> έγραψε:
>
>   εχει μόνο μεχρι 7,10
>
>   Στις 10 Ιούλιος 2008 3:08 μμ,ο χρήστης Tsabolov Sergey
>   <econlab at uom.gr <mailto:econlab at uom.gr>> έγραψε:
>
>     Έχει και VIA drivers
>     http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=45&CatID=3220&SubCatID=150
>     <http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=45&CatID=3220&SubCatID=150>
>
>     Να πω ότι δεν μου έτυχε να δοκιμάσω άλλα δεν νομίζω ότι θα
>     είναι κάτι τρομερό .
>
>
>     O/H g k έγραψε:
>
>>     lspci
>>
>>
>>     chad at chad-laptop:~$ sudo lspci
>>     [sudo] password for chad:
>>     00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host
>>     Bridge
>>     00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host
>>     Bridge
>>     00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host
>>     Bridge
>>     00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host
>>     Bridge
>>     00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host
>>     Bridge
>>     00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. CN400/PM880 Host
>>     Bridge
>>     00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI Bridge
>>     00:06.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc.
>>     AR2413 802.11bg NIC (rev 01)
>>     00:09.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1410 Cardbus
>>     Controller (rev 01)
>>     00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI
>>     USB 1.1 Controller (rev 80)
>>     00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI
>>     USB 1.1 Controller (rev 80)
>>     00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI
>>     USB 1.1 Controller (rev 80)
>>     00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 82)
>>     00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8235 ISA Bridge
>>     00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc.
>>     VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
>>     00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc.
>>     VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 50)
>>     00:11.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc.
>>     AC'97 Modem Controller (rev 80)
>>     00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102
>>     [Rhine-II] (rev 74)
>>     01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. S3
>>     Unichrome Pro VGA Adapter (rev 02)
>>     chad at chad-laptop:~$
>>
>>     dmesg
>>
>>     3 (Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)) #1 SMP Wed Jun 18 14:43:41 UTC
>>     2008 (Ubuntu 2.6.24-19.34-generic)
>>     [  0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
>>     [  0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 -
>>     000000000009fc00 (usable)
>>     [  0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 -
>>     00000000000a0000 (reserved)
>>     [  0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 -
>>     0000000000100000 (reserved)
>>     [  0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 -
>>     000000001bfef000 (usable)
>>     [  0.000000] BIOS-e820: 000000001bff0000 -
>>     000000001bffffc0 (ACPI data)
>>     [  0.000000] BIOS-e820: 000000001bffffc0 -
>>     000000001c000000 (ACPI NVS)
>>     [  0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 -
>>     0000000100000000 (reserved)
>>     [  0.000000] 0MB HIGHMEM available.
>>     [  0.000000] 447MB LOWMEM available.
>>     [  0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 114671) 0
>>     entries of 256 used
>>     [  0.000000] Zone PFN ranges:
>>     [  0.000000]  DMA       0 ->   4096
>>     [  0.000000]  Normal    4096 ->  114671
>>     [  0.000000]  HighMem  114671 ->  114671
>>     [  0.000000] Movable zone start PFN for each node
>>     [  0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
>>     [  0.000000]   0:    0 ->  114671
>>     [  0.000000] On node 0 totalpages: 114671
>>     [  0.000000]  DMA zone: 32 pages used for memmap
>>     [  0.000000]  DMA zone: 0 pages reserved
>>     [  0.000000]  DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
>>     [  0.000000]  Normal zone: 863 pages used for memmap
>>     [  0.000000]  Normal zone: 109712 pages, LIFO batch:31
>>     [  0.000000]  HighMem zone: 0 pages used for memmap
>>     [  0.000000]  Movable zone: 0 pages used for memmap
>>     [  0.000000] DMI 2.3 present.
>>     [  0.000000] ACPI: RSDP signature @ 0xC00E6010 checksum 0
>>     [  0.000000] ACPI: RSDP 000E6010, 0014 (r0 OID_00)
>>     [  0.000000] ACPI: RSDT 1BFFC3C0, 002C (r1 INSYDE
>>     FACP_000   100 0000  10200)
>>     [  0.000000] ACPI: FACP 1BFFFB10, 0074 (r1 INSYDE
>>     FACP_000   100 0000  10200)
>>     [  0.000000] ACPI: DSDT 1BFFC400, 3709 (r1 MTC___
>>     8650____   1000 INTL 2002036)
>>     [  0.000000] ACPI: FACS 1BFFFFC0, 0040
>>     [  0.000000] ACPI: APIC 1BFFFBA0, 005A (r1 INSYDE APIC_000
>>     30303030 0000  10200)
>>     [  0.000000] ACPI: DMI detected: Fujitsu Siemens
>>     [  0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
>>     [  0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
>>     [  0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
>>     [  0.000000] Processor #0 6:13 APIC version 20
>>     [  0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge
>>     lint[0x1])
>>     [  0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000]
>>     gsi_base[0])
>>     [  0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 3, address
>>     0xfec00000, GSI 0-23
>>     [  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq
>>     2 dfl dfl)
>>     [  0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq
>>     9 low level)
>>     [  0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
>>     [  0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
>>     [  0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
>>     [  0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
>>     [  0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration
>>     information
>>     [  0.000000] Allocating PCI resources starting at 20000000
>>     (gap: 1c000000:e3f80000)
>>     [  0.000000] swsusp: Registered nosave memory region:
>>     000000000009f000 - 00000000000a0000
>>     [  0.000000] swsusp: Registered nosave memory region:
>>     00000000000a0000 - 00000000000e0000
>>     [  0.000000] swsusp: Registered nosave memory region:
>>     00000000000e0000 - 0000000000100000
>>     [  0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility
>>     grouping on. Total pages: 113776
>>     [  0.000000] Kernel command line:
>>     root=UUID=2bdb6d6d-a154-465d-bffb-6b5da495133c ro quiet
>>     splash linux resolution=1280x800 locale=el_GR
>>     [  0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
>>     [  0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
>>     [  0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
>>     [  0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception
>>     support... done.
>>     [  0.000000] Initializing CPU#0
>>     [  0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192
>>     bytes)
>>     [  0.000000] Detected 1492.671 MHz processor.
>>     [  9.736668] Console: colour VGA+ 80x25
>>     [  9.736675] console [tty0] enabled
>>     [  9.736923] Dentry cache hash table entries: 65536 (order:
>>     6, 262144 bytes)
>>     [  9.737219] Inode-cache hash table entries: 32768 (order:
>>     5, 131072 bytes)
>>     [  9.751699] Memory: 442628k/458684k available (2177k
>>     kernel code, 15448k reserved, 1006k data, 368k init, 0k highmem)
>>     [  9.751710] virtual kernel memory layout:
>>     [  9.751711]   fixmap : 0xfff4b000 - 0xfffff000  ( 720 kB)
>>     [  9.751712]   pkmap  : 0xff800000 - 0xffc00000  (4096 kB)
>>     [  9.751714]   vmalloc : 0xdc800000 - 0xff7fe000  ( 559 MB)
>>     [  9.751715]   lowmem : 0xc0000000 - 0xdbfef000  ( 447 MB)
>>     [  9.751717]    .init : 0xc0421000 - 0xc047d000  ( 368 kB)
>>     [  9.751718]    .data : 0xc0320434 - 0xc041bdc4  (1006 kB)
>>     [  9.751720]    .text : 0xc0100000 - 0xc0320434  (2177 kB)
>>     [  9.751724] Checking if this processor honours the WP bit
>>     even in supervisor mode... Ok.
>>     [  9.751773] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-1,
>>     MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
>>     [  9.831809] Calibrating delay using timer specific
>>     routine.. 2989.13 BogoMIPS (lpj=5978276)
>>     [  9.831843] Security Framework initialized
>>     [  9.831854] SELinux: Disabled at boot.
>>     [  9.831873] AppArmor: AppArmor initialized
>>     [  9.831879] Failure registering capabilities with primary
>>     security module.
>>     [  9.831889] Mount-cache hash table entries: 512
>>     [  9.832051] Initializing cgroup subsys ns
>>     [  9.832059] Initializing cgroup subsys cpuacct
>>     [  9.832073] CPU: After generic identify, caps: afe9fbff
>>     00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
>>     [  9.832087] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
>>     [  9.832090] CPU: L2 cache: 1024K
>>     [  9.832094] CPU: After all inits, caps: afe9fbff 00000000
>>     00000000 00002040 00000000 00000000 00000000 00000000
>>     [  9.832104] Compat vDSO mapped to ffffe000.
>>     [  9.832119] Checking 'hlt' instruction... OK.
>>     [  9.848319] SMP alternatives: switching to UP code
>>     [  9.850643] Freeing SMP alternatives: 11k freed
>>     [  9.850779] Early unpacking initramfs... done
>>     [  10.256933] ACPI: Core revision 20070126
>>     [  10.257010] ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error,
>>     file /DSDT.aml not found.
>>     [  10.269153] CPU0: Intel(R) Celeron(R) M processor    
>>     1.50GHz stepping 08
>>     [  10.269185] Total of 1 processors activated (2989.13
>>     BogoMIPS).
>>     [  10.269939] ENABLING IO-APIC IRQs
>>     [  10.270268] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1
>>     pin2=-1
>>     [  10.415895] Brought up 1 CPUs
>>     [  10.415958] CPU0 attaching sched-domain:
>>     [  10.415962] domain 0: span 01
>>     [  10.415964]  groups: 01
>>     [  10.416175] net_namespace: 64 bytes
>>     [  10.416187] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
>>     [  10.416733] Time: 11:35:07 Date: 07/10/08
>>     [  10.416768] NET: Registered protocol family 16
>>     [  10.416996] EISA bus registered
>>     [  10.417032] ACPI: bus type pci registered
>>     [  10.417199] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xe9c04,
>>     last bus=1
>>     [  10.417202] PCI: Using configuration type 1
>>     [  10.417219] Setting up standard PCI resources
>>     [  10.419577] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
>>     [  10.422554] ACPI: Interpreter enabled
>>     [  10.422558] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
>>     [  10.422577] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
>>     [  10.424370] ACPI: EC: non-query interrupt received,
>>     switching to interrupt mode
>>     [  10.432830] ACPI: EC: GPE = 0x1, I/O: command/status =
>>     0x66, data = 0x62
>>     [  10.432834] ACPI: EC: driver started in interrupt mode
>>     [  10.432878] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
>>     [  10.433691] PCI quirk: region 1000-107f claimed by vt8235 PM
>>     [  10.433696] PCI quirk: region 1400-140f claimed by vt8235 SMB
>>     [  10.434170] ACPI: PCI Interrupt Routing Table
>>     [\_SB_.PCI0._PRT]
>>     [  10.447250] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7
>>     10 *11 14 15)
>>     [  10.447356] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 *7
>>     10 11 14 15)
>>     [  10.447452] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 7
>>     10 11 14 15)
>>     [  10.447548] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7
>>     *10 11 14 15)
>>     [  10.447634] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7
>>     10 11 14 15) *0, disabled.
>>     [  10.447720] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7
>>     10 11 14 15) *0, disabled.
>>     [  10.447807] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7
>>     10 11 14 15) *0, disabled.
>>     [  10.447900] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7
>>     10 11 14 15) *0, disabled.
>>     [  10.448009] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs 20) *0,
>>     disabled.
>>     [  10.448127] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs 23) *11
>>     [  10.448282] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs 22) *5,
>>     disabled.
>>     [  10.448368] ACPI Error (uteval-0290): Return object type
>>     is incorrect [\_SB_.PCI0.ALKD._CRS] (Node d9cc8678), AE_TYPE
>>     [  10.448378] ACPI Error (uteval-0296): Type returned from
>>     _CRS was incorrect: Integer, expected Btypes: 4 [20070126]
>>     [  10.448385] ACPI Exception (pci_link-0282): AE_TYPE,
>>     Evaluating _CRS [20070126]
>>     [  10.448388] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs 21) *0
>>     [  10.448497] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
>>     [  10.448532] pnp: PnP ACPI init
>>     [  10.448541] ACPI: bus type pnp registered
>>     [  10.453072] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
>>     [  10.453074] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
>>     [  10.453079] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
>>     [  10.453327] PCI: Using ACPI for IRQ routing
>>     [  10.453331] PCI: If a device doesn't work, try
>>     "pci=routeirq". If it helps, post a report
>>     [  10.467869] NET: Registered protocol family 8
>>     [  10.467872] NET: Registered protocol family 20
>>     [  10.467953] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
>>     [  10.471845] Time: tsc clocksource has been installed.
>>     [  10.479891] system 00:05: iomem range 0xe0000-0xfffff
>>     could not be reserved
>>     [  10.479895] system 00:05: iomem range
>>     0xfff80000-0xffffffff could not be reserved
>>     [  10.479899] system 00:05: iomem range
>>     0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
>>     [  10.479902] system 00:05: iomem range
>>     0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
>>     [  10.479909] system 00:07: ioport range 0x330-0x331 has
>>     been reserved
>>     [  10.479913] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has
>>     been reserved
>>     [  10.479916] system 00:07: ioport range 0x1000-0x107f has
>>     been reserved
>>     [  10.479919] system 00:07: ioport range 0x1400-0x140f has
>>     been reserved
>>     [  10.510398] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
>>     [  10.510402]  IO window: c000-dfff
>>     [  10.510407]  MEM window: c0000000-cfffffff
>>     [  10.510412]  PREFETCH window: 90000000-9fffffff
>>     [  10.510418] PCI: Bus 2, cardbus bridge: 0000:00:09.0
>>     [  10.510420]  IO window: 00001800-000018ff
>>     [  10.510425]  IO window: 00001c00-00001cff
>>     [  10.510430]  PREFETCH window: 20000000-23ffffff
>>     [  10.510435]  MEM window: 24000000-27ffffff
>>     [  10.510460] PCI: Setting latency timer of device
>>     0000:00:01.0 to 64
>>     [  10.510479] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 17
>>     (level, low) -> IRQ 16
>>     [  10.510499] NET: Registered protocol family 2
>>     [  10.547924] IP route cache hash table entries: 4096
>>     (order: 2, 16384 bytes)
>>     [  10.548150] TCP established hash table entries: 16384
>>     (order: 5, 131072 bytes)
>>     [  10.548283] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5,
>>     131072 bytes)
>>     [  10.548432] TCP: Hash tables configured (established 16384
>>     bind 16384)
>>     [  10.548436] TCP reno registered
>>     [  10.560021] checking if image is initramfs... it is
>>     [  11.011877] Switched to high resolution mode on CPU 0
>>     [  11.364253] Freeing initrd memory: 7320k freed
>>     [  11.365073] audit: initializing netlink socket (disabled)
>>     [  11.365096] audit(1215689707.500:1): initialized
>>     [  11.367563] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
>>     [  11.367660] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0,
>>     4096 bytes)
>>     [  11.367884] io scheduler noop registered
>>     [  11.367887] io scheduler anticipatory registered
>>     [  11.367890] io scheduler deadline registered
>>     [  11.367906] io scheduler cfq registered (default)
>>     [  11.367927] PCI: VIA PCI bridge detected. Disabling DAC.
>>     [  11.367989] Boot video device is 0000:01:00.0
>>     [  11.368325] isapnp: Scanning for PnP cards...
>>     [  11.722747] isapnp: No Plug & Play device found
>>     [  11.755717] Real Time Clock Driver v1.12ac
>>     [  11.755862] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4
>>     ports, IRQ sharing enabled
>>     [  11.757256] RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of
>>     65536K size 1024 blocksize
>>     [  11.757343] input: Macintosh mouse button emulation as
>>     /devices/virtual/input/input0
>>     [  11.757465] PNP: PS/2 Controller
>>     [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
>>     [  11.769928] i8042.c: Detected active multiplexing
>>     controller, rev 1.1.
>>     [  11.775775] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
>>     [  11.775781] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
>>     [  11.775784] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
>>     [  11.775787] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
>>     [  11.775789] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
>>     [  11.787809] mice: PS/2 mouse device common for all mice
>>     [  11.787942] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
>>     [  11.787952] Cannot allocate resource for EISA slot 1
>>     [  11.787986] EISA: Detected 0 cards.
>>     [  11.787989] cpuidle: using governor ladder
>>     [  11.787992] cpuidle: using governor menu
>>     [  11.788123] NET: Registered protocol family 1
>>     [  11.788158] Using IPI No-Shortcut mode
>>     [  11.788202] registered taskstats version 1
>>     [  11.788323]  Magic number: 0:950:579
>>     [  11.788520] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices
>>     found
>>     [  11.788523] EDD information not available.
>>     [  11.788814] Freeing unused kernel memory: 368k freed
>>     [  11.799808] input: AT Translated Set 2 keyboard as
>>     /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
>>     [  13.036625] fuse init (API version 7.9)
>>     [  13.062468] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
>>     [  13.062476] ACPI: Processor [CPU0] (supports 16 throttling
>>     states)
>>     [  13.887666] usbcore: registered new interface driver usbfs
>>     [  13.887700] usbcore: registered new interface driver hub
>>     [  13.907327] usbcore: registered new device driver usb
>>     [  13.951301] SCSI subsystem initialized
>>     [  13.959978] USB Universal Host Controller Interface driver
>>     v3.0
>>     [  13.960216] ACPI Error (uteval-0290): Return object type
>>     is incorrect [\_SB_.PCI0.ALKD._CRS] (Node d9cc8678), AE_TYPE
>>     [  13.960227] ACPI Error (uteval-0296): Type returned from
>>     _CRS was incorrect: Integer, expected Btypes: 4 [20070126]
>>     [  13.960234] ACPI Exception (pci_link-0282): AE_TYPE,
>>     Evaluating _CRS [20070126]
>>     [  13.960239] ACPI: Unable to set IRQ for PCI Interrupt Link
>>     [ALKD]. Try pci=noacpi or acpi=off
>>     [  13.960244] ACPI: Invalid IRQ link routing entry
>>     [  13.960246] ACPI: Unable to derive IRQ for device 0000:00:10.0
>>     [  13.960248] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A]: no GSI -
>>     using IRQ 11
>>     [  13.960278] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
>>     [  13.960850] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered,
>>     assigned bus number 1
>>     [  13.960891] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x00001200
>>     [  13.961069] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
>>     [  13.961100] hub 1-0:1.0: USB hub found
>>     [  13.961108] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
>>     [  14.044596] libata version 3.00 loaded.
>>     [  14.059581] via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written
>>     by Donald Becker
>>     [  14.063827] ACPI Error (uteval-0290): Return object type
>>     is incorrect [\_SB_.PCI0.ALKD._CRS] (Node d9cc8678), AE_TYPE
>>     [  14.063840] ACPI Error (uteval-0296): Type returned from
>>     _CRS was incorrect: Integer, expected Btypes: 4 [20070126]
>>     [  14.063847] ACPI Exception (pci_link-0282): AE_TYPE,
>>     Evaluating _CRS [20070126]
>>     [  14.063851] ACPI: Unable to set IRQ for PCI Interrupt Link
>>     [ALKD]. Try pci=noacpi or acpi=off
>>     [  14.063856] ACPI: Invalid IRQ link routing entry
>>     [  14.063858] ACPI: Unable to derive IRQ for device 0000:00:10.1
>>     [  14.063861] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B]: no GSI -
>>     using IRQ 7
>>     [  14.063891] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
>>     [  14.063940] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered,
>>     assigned bus number 2
>>     [  14.063979] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 7, io base 0x00001220
>>     [  14.064116] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
>>     [  14.064145] hub 2-0:1.0: USB hub found
>>     [  14.064152] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
>>     [  14.167828] ACPI Error (uteval-0290): Return object type
>>     is incorrect [\_SB_.PCI0.ALKD._CRS] (Node d9cc8678), AE_TYPE
>>     [  14.167841] ACPI Error (uteval-0296): Type returned from
>>     _CRS was incorrect: Integer, expected Btypes: 4 [20070126]
>>     [  14.167848] ACPI Exception (pci_link-0282): AE_TYPE,
>>     Evaluating _CRS [20070126]
>>     [  14.167853] ACPI: Unable to set IRQ for PCI Interrupt Link
>>     [ALKD]. Try pci=noacpi or acpi=off
>>     [  14.167858] ACPI: Invalid IRQ link routing entry
>>     [  14.167860] ACPI: Unable to derive IRQ for device 0000:00:10.2
>>     [  14.167862] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C]: no GSI -
>>     using IRQ 5
>>     [  14.167892] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
>>     [  14.167925] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered,
>>     assigned bus number 3
>>     [  14.167963] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 5, io base 0x00001240
>>     [  14.168101] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
>>     [  14.168138] hub 3-0:1.0: USB hub found
>>     [  14.168145] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
>>     [  14.271895] PCI: Enabling device 0000:00:10.3 (0000 -> 0002)
>>     [  14.272034] ACPI Error (uteval-0290): Return object type
>>     is incorrect [\_SB_.PCI0.ALKD._CRS] (Node d9cc8678), AE_TYPE
>>     [  14.272044] ACPI Error (uteval-0296): Type returned from
>>     _CRS was incorrect: Integer, expected Btypes: 4 [20070126]
>>     [  14.272051] ACPI Exception (pci_link-0282): AE_TYPE,
>>     Evaluating _CRS [20070126]
>>     [  14.272056] ACPI: Unable to set IRQ for PCI Interrupt Link
>>     [ALKD]. Try pci=noacpi or acpi=off
>>     [  14.272061] ACPI: Invalid IRQ link routing entry
>>     [  14.272063] ACPI: Unable to derive IRQ for device 0000:00:10.3
>>     [  14.272065] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D]: no GSI -
>>     using IRQ 10
>>     [  14.272099] ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
>>     [  14.272132] ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered,
>>     assigned bus number 4
>>     [  14.272199] ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 10, io mem 0x28011000
>>     [  14.283538] ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI
>>     1.00, driver 10 Dec 2004
>>     [  14.283693] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
>>     [  14.283725] hub 4-0:1.0: USB hub found
>>     [  14.283734] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
>>     [  14.388016] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] BIOS reported
>>     IRQ 11, using IRQ 23
>>     [  14.388022] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] enabled at IRQ 23
>>     [  14.388032] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link
>>     [ALKB] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 17
>>     [  14.392288] eth0: VIA Rhine II at 0xd0000000,
>>     00:40:d0:86:8e:eb, IRQ 17.
>>     [  14.393003] eth0: MII PHY found at address 1, status
>>     0x7849 advertising 05e1 Link 0000.
>>     [  14.393188] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] disabled and
>>     referenced, BIOS bug
>>     [  14.393238] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] BIOS reported
>>     IRQ 0, using IRQ 20
>>     [  14.393241] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] enabled at IRQ 20
>>     [  14.393245] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A] -> Link
>>     [ALKA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 18
>>     [  14.393300] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:11.1
>>     disabled
>>     [  14.397289] pata_via 0000:00:11.1: version 0.3.3
>>     [  14.397323] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.1[A] -> Link
>>     [ALKA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 18
>>     [  14.398211] scsi0 : pata_via
>>     [  14.398868] scsi1 : pata_via
>>     [  14.401414] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6
>>     bmdma 0x1100 irq 14
>>     [  14.401418] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376
>>     bmdma 0x1108 irq 15
>>     [  14.564066] ata1.00: ATA-7: FUJITSU MHV2060AT, 000000A0,
>>     max UDMA/100
>>     [  14.564072] ata1.00: 117210240 sectors, multi 16: LBA
>>     [  14.579952] ata1.00: configured for UDMA/100
>>     [  14.899880] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N,
>>     CW02, max UDMA/33
>>     [  15.071737] ata2.00: configured for UDMA/33
>>     [  15.071918] scsi 0:0:0:0: Direct-Access   ATA   
>>     FUJITSU MHV2060A 0000 PQ: 0 ANSI: 5
>>     [  15.075723] scsi 1:0:0:0: CD-ROM      HL-DT-ST
>>     DVD-RW GWA-4082N CW02 PQ: 0 ANSI: 5
>>     [  15.090909] Driver 'sd' needs updating - please use
>>     bus_type methods
>>     [  15.091035] sd 0:0:0:0: [sda] 117210240 512-byte hardware
>>     sectors (60012 MB)
>>     [  15.091050] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
>>     [  15.091053] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
>>     [  15.091072] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read
>>     cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
>>     [  15.091132] sd 0:0:0:0: [sda] 117210240 512-byte hardware
>>     sectors (60012 MB)
>>     [  15.091143] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
>>     [  15.091146] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
>>     [  15.091163] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read
>>     cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
>>     [  15.091168] sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please
>>     use bus_type methods
>>     [  15.166767] sda1 sda2 < sda5 >
>>     [  15.195474] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
>>     [  15.203009] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
>>     [  15.203035] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
>>     [  15.218140] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw
>>     xa/form2 cdda tray
>>     [  15.218147] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
>>     [  15.218216] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
>>     [  15.507486] Attempting manual resume
>>     [  15.507492] swsusp: Resume From Partition 8:5
>>     [  15.507494] PM: Checking swsusp image.
>>     [  15.507733] PM: Resume from disk failed.
>>     [  15.566034] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
>>     [  15.566053] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data
>>     mode.
>>     [  26.381371] ath_hal: module license 'Proprietary' taints
>>     kernel.
>>     [  26.470537] ath_hal: *MailScanner has detected a possible
>>     fraud attempt from "0.9.18.0" claiming to be* *MailScanner
>>     warning: numerical links are often malicious: 0.9.18.0*
>>     <http://0.9.18.0>* (AR5210, AR5211, AR5212, RF5111, RF5112,
>>     RF2413, RF5413)*
>>     *
>>     [  26.778543] wlan: 0.9.4
>>     [  26.985778] Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:09.0
>>     [1734:10ab]
>>     [  26.985805] Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
>>     [  26.985807] Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
>>     [  26.985813] Yenta TI: socket 0000:00:09.0, mfunc
>>     0x01001002, devctl 0x44
>>     [  27.057173] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
>>     [  27.214868] Yenta: ISA IRQ mask 0x0058, PCI irq 16
>>     [  27.214875] Socket status: 30000006
>>     [  27.270477] Linux agpgart interface v0.102
>>     [  27.326695] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller
>>     Driver version: 0.4
>>     [  27.466494] ath_pci: 0.9.4
>>     [  27.466571] PCI: Enabling device 0000:00:06.0 (0000 -> 0002)
>>     [  27.466585] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:06.0[A] -> GSI 19
>>     (level, low) -> IRQ 19
>>     [  28.122417] irda_init()
>>     [  28.122449] NET: Registered protocol family 23
>>     [  28.314524] input: Power Button (FF) as
>>     /devices/virtual/input/input2
>>     [  28.326379] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
>>     [  28.326513] input: Lid Switch as /devices/virtual/input/input3
>>     [  28.330090] ACPI: Lid Switch [LID]
>>     [  28.330184] input: Sleep Button (CM) as
>>     /devices/virtual/input/input4
>>     [  28.342361] ACPI: Sleep Button (CM) [SBTN]
>>     [  28.342448] input: Power Button (CM) as
>>     /devices/virtual/input/input5
>>     [  28.358354] ACPI: Power Button (CM) [PBTN]
>>     [  28.509849] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
>>     [  28.569905] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
>>     [  28.882467] input: PC Speaker as
>>     /devices/platform/pcspkr/input/input6
>>     [  29.726664] input: Video Bus as
>>     /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A03:00/device:01/LNXVIDEO:00/input/input7
>>     [  29.742248] ACPI: Video Device [VGA0] (multi-head: yes 
>>     rom: no post: no)
>>     [  31.412059] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id:
>>     0xa5a0b1, caps: 0xa04713/0x0
>>     [  31.525719] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as
>>     /devices/platform/i8042/serio3/input/input8
>>     [  31.621384] ath_rate_sample: 1.2 (0.9.4)
>>     [  31.621939] wifi0: 11b rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
>>     [  31.621946] wifi0: 11g rates: 1Mbps 2Mbps 5.5Mbps 11Mbps
>>     6Mbps 9Mbps 12Mbps 18Mbps 24Mbps 36Mbps 48Mbps 54Mbps
>>     [  31.621956] wifi0: H/W encryption support: WEP AES AES_CCM
>>     TKIP
>>     [  31.621960] wifi0: mac 7.8 phy 4.5 radio 5.6
>>     [  31.621965] wifi0: Use hw queue 1 for WME_AC_BE traffic
>>     [  31.621967] wifi0: Use hw queue 0 for WME_AC_BK traffic
>>     [  31.621970] wifi0: Use hw queue 2 for WME_AC_VI traffic
>>     [  31.621972] wifi0: Use hw queue 3 for WME_AC_VO traffic
>>     [  31.621975] wifi0: Use hw queue 8 for CAB traffic
>>     [  31.621977] wifi0: Use hw queue 9 for beacons
>>     [  31.639416] wifi0: Atheros 5212: mem=0x28000000, irq=19
>>     [  31.639945] agpgart: Detected VIA PM800/PN800/PM880/PN880
>>     chipset
>>     [  31.649968] agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xa0000000
>>     [  31.650495] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] disabled and
>>     referenced, BIOS bug
>>     [  31.650629] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] BIOS reported
>>     IRQ 5, using IRQ 22
>>     [  31.650633] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] enabled at IRQ 22
>>     [  31.650642] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link
>>     [ALKC] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 20
>>     [  31.650794] PCI: Setting latency timer of device
>>     0000:00:11.5 to 64
>>     [  32.174067] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.6[C] -> Link
>>     [ALKC] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 20
>>     [  32.178049] PCI: Setting latency timer of device
>>     0000:00:11.6 to 64
>>     [  32.930466] cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
>>     [  32.932595] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
>>     [  32.933496] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
>>     [  32.934257] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
>>     [  32.935183] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
>>     [  34.178500] lp: driver loaded but no devices found
>>     [  34.416967] Adding 1317288k swap on /dev/sda5. 
>>     Priority:-1 extents:1 across:1317288k
>>     [  34.970618] EXT3 FS on sda1, internal journal
>>     [  36.310640] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
>>     [  38.214942] No dock devices found.
>>     [  39.691408] apm: BIOS not found.
>>     [  39.889455] ppdev: user-space parallel port driver
>>     [  40.068891] audit(1215689737.069:2): type=1503
>>     operation="inode_permission" requested_mask="a::"
>>     denied_mask="a::" name="/dev/tty" pid=4804
>>     profile="/usr/sbin/cupsd" namespace="default"
>>     [  42.195722] eth0: link down
>>     [  42.354126] Bluetooth: Core ver 2.11
>>     [  42.355253] NET: Registered protocol family 31
>>     [  42.355258] Bluetooth: HCI device and connection manager
>>     initialized
>>     [  42.355264] Bluetooth: HCI socket layer initialized
>>     [  42.381247] Bluetooth: L2CAP ver 2.9
>>     [  42.381255] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
>>     [  42.464994] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
>>     [  42.465017] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
>>     [  42.465019] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
>>     [  45.060591] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
>>     [  45.580968] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16
>>     (level, low) -> IRQ 21
>>     [  45.581781] [drm] Initialized via 2.11.1 20070202 on minor 0
>>     [  45.789539] agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at
>>     0000:00:00.0.
>>     [  45.789568] agpgart: Device is in legacy mode, falling
>>     back to 2.x
>>     [  45.789576] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0
>>     into 0x mode
>>     [  45.789658] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0
>>     into 0x mode
>>     [  62.841756] agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at
>>     0000:00:00.0.
>>     [  62.842069] agpgart: Device is in legacy mode, falling
>>     back to 2.x
>>     [  62.842217] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0
>>     into 0x mode
>>     [  62.842436] agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0
>>     into 0x mode
>>     [  90.342541] NET: Registered protocol family 10
>>     [  90.343136] lo: Disabled Privacy Extensions
>>     [  90.343814] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
>>     [ 101.332234] ath0: no IPv6 routers present
>>     [ 221.124478] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): ath0: link becomes ready
>>     [ 221.188728] NET: Registered protocol family 17
>>     [ 232.049231] ath0: no IPv6 routers present
>>     [ 243.268683] ath0: no IPv6 routers present
>>     chad at chad-laptop:~$
>>
>>
>>     lsmod
>>
>>
>>     chad at chad-laptop:~$ sudo lsmod
>>     Module         Size Used by
>>     af_packet       23812 4
>>     ipv6         267780 8
>>     binfmt_misc      12808 1
>>     via          43648 2
>>     drm          82452 3 via
>>     rfcomm         41744 2
>>     l2cap         25728 13 rfcomm
>>     bluetooth       61156 4 rfcomm,l2cap
>>     ppdev         10372 0
>>     cpufreq_conservative   8712 0
>>     cpufreq_stats      7104 0
>>     cpufreq_ondemand    9740 0
>>     cpufreq_userspace    5284 0
>>     freq_table       5536 2 cpufreq_stats,cpufreq_ondemand
>>     cpufreq_powersave    2688 0
>>     container        5632 0
>>     sbs          15112 0
>>     sbshc          7680 1 sbs
>>     dock          11280 0
>>     iptable_filter     3840 0
>>     ip_tables       14820 1 iptable_filter
>>     x_tables        16132 1 ip_tables
>>     parport_pc       36260 0
>>     lp           12324 0
>>     parport        37832 3 ppdev,parport_pc,lp
>>     joydev         13120 0
>>     pcmcia         40876 0
>>     i2c_viapro       9876 0
>>     i2c_core        24832 1 i2c_viapro
>>     wlan_scan_sta     14720 1
>>     ath_rate_sample    14336 1
>>     evdev         13056 7
>>     serio_raw        7940 0
>>     psmouse        40336 0
>>     snd_via82xx_modem   16264 0
>>     snd_seq_dummy      4868 0
>>     video         19856 0
>>     snd_via82xx      29464 3
>>     output         4736 1 video
>>     gameport        16008 1 snd_via82xx
>>     snd_ac97_codec    101028 2 snd_via82xx_modem,snd_via82xx
>>     ac97_bus        3072 1 snd_ac97_codec
>>     snd_pcm_oss      42144 0
>>     snd_mixer_oss     17920 1 snd_pcm_oss
>>     snd_pcm        78596 4
>>     snd_via82xx_modem,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
>>     snd_mpu401_uart     9728 1 snd_via82xx
>>     snd_seq_oss      35584 0
>>     snd_seq_midi      9376 0
>>     snd_seq_midi_event   8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
>>     pcspkr         4224 0
>>     snd_rawmidi      25760 2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi
>>     snd_seq        54224 6
>>     snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
>>     snd_timer       24836 2 snd_pcm,snd_seq
>>     snd_seq_device     9612 5
>>     snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
>>     ac           6916 0
>>     battery        14212 0
>>     via_ircc        27796 0
>>     button         9232 0
>>     snd          56996 19
>>     snd_via82xx_modem,snd_seq_dummy,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_mpu401_uart,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
>>     via_agp        11136 1
>>     irda         203068 1 via_ircc
>>     snd_page_alloc     11400 3
>>     snd_via82xx_modem,snd_via82xx,snd_pcm
>>     ath_pci        101024 0
>>     soundcore        8800 1 snd
>>     agpgart        34760 2 drm,via_agp
>>     crc_ccitt        3072 1 irda
>>     shpchp         34452 0
>>     pci_hotplug      30880 1 shpchp
>>     yenta_socket      27276 1
>>     rsrc_nonstatic     13696 1 yenta_socket
>>     pcmcia_core      40596 3
>>     pcmcia,yenta_socket,rsrc_nonstatic
>>     wlan         207728 4
>>     wlan_scan_sta,ath_rate_sample,ath_pci
>>     ath_hal        192592 3 ath_rate_sample,ath_pci
>>     ext3         136712 1
>>     jbd          48404 1 ext3
>>     mbcache         9600 1 ext3
>>     sg           36880 0
>>     sr_mod         17956 0
>>     cdrom         37408 1 sr_mod
>>     sd_mod         30720 3
>>     ata_generic       8324 0
>>     pata_via        13316 2
>>     pata_acpi        8320 0
>>     via_rhine       26632 0
>>     mii           6400 1 via_rhine
>>     libata        159344 3 ata_generic,pata_via,pata_acpi
>>     ehci_hcd        37900 0
>>     uhci_hcd        27024 0
>>     scsi_mod       151436 4 sg,sr_mod,sd_mod,libata
>>     usbcore        146028 3 ehci_hcd,uhci_hcd
>>     thermal        16796 0
>>     processor       36872 2 thermal
>>     fan           5636 0
>>     fbcon         42912 0
>>     tileblit        3456 1 fbcon
>>     font          9472 1 fbcon
>>     bitblit         6784 1 fbcon
>>     softcursor       3072 1 bitblit
>>     fuse          50580 3
>>     chad at chad-laptop:~$
>>
>>     *
>>     *Στις 10 Ιούλιος 2008 2:26 μμ,ο χρήστης Tsabolov Sergey
>>     <econlab at uom.gr <mailto:econlab at uom.gr>> έγραψε:
>>     *
>>
>>       * *
>>       * *
>>
>>       *Αφού τον άλλαξες με το χέρι αυτό έχει να κάνει με την
>>       κάρτα γραφικών , αν είναι onboard τότε έχουμε μικρό 
>>       πρόβλημα , κάρτες υπάρχουν ακόμα και παλιές έστω με 64 μβ
>>       και δεν είναι πρόβλημα να τις βρεις , αν ήτανε μόνο αυτό
>>       πρόβλημα το λύνουμε βάζοντας μια κάρτα και τότε θα έχει
>>       και 3D και φωτιές και βροχές και όλα τα καλούδια .*
>>
>>       * *
>>       *
>>
>>       O/H g k έγραψε:
>>       *
>>       * *
>>       * *
>>>       *Το δοκίμασα αυτό δεν δουλεψε στο 8.04 τον xorg τον
>>>       άλλαξα με το χέρι
>>>
>>>       *
>>>       *Στις 10 Ιούλιος 2008 1:52 μμ,ο χρήστης Tsabolov Sergey
>>>       <econlab at uom.gr <mailto:econlab at uom.gr>> έγραψε:
>>>       *
>>>
>>>         * *
>>>         * *
>>>
>>>         *https://help.ubuntu.com/community/OpenChrome*
>>>
>>>         * *
>>>
>>>         *Όπως λέμε στο Λίνουξ δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς
>>>         λύση οπότε πάρε στα χέρια σου το Η/Υ και βλέπουμε
>>>         άσχετα τι chip έχει *
>>>
>>>         * *
>>>
>>>         *θα δούμε μετά .
>>>         *
>>>
>>>         * *
>>>         * *
>>>
>>>         *O/H g k έγραψε:
>>>         *
>>>
>>>         * *
>>>>         *Δυστυχώς όλα επάνω ειναι τσιπάκια via και εκεί
>>>>         είναι το πρόβλημα στην κοινότητα έχουν ανοίξει
>>>>         project ειδικά για το θέμα αυτό
>>>>         http://www.openchrome.org/
>>>>         λίγοι όμως έχουν καταφέρει να συνθέσουν τους
>>>>         οδηγούς με επιτυχία
>>>>
>>>>         *
>>>>         *Στις 10 Ιούλιος 2008 1:33 μμ,ο χρήστης Tsabolov
>>>>         Sergey <econlab at uom.gr <mailto:econlab at uom.gr>> έγραψε:
>>>>         *
>>>>
>>>>           * *
>>>>           * *
>>>>
>>>>           *Αν μιλάμε για μητρική δεν νομίζω ότι θα έχει
>>>>           μεγάλο πρόβλημα για 3D κτλ να έχει μία κάρτα
>>>>           έστω 64 MB nvidia αρκεί .*
>>>>
>>>>           * *
>>>>
>>>>           *τα υπόλοιπα βλέπουμε .*
>>>>
>>>>           * *
>>>>           * *
>>>>
>>>>           *
>>>>           *
>>>>
>>>>           * *
>>>>
>>>>           *O/H g k έγραψε:
>>>>           *
>>>>
>>>>           * *
>>>>>           *Μητρική είναι μόλις μου έρθει το μηχάνημα θα
>>>>>           στείλω τα logs κατάφερα πολλές απο τις
>>>>>           ρυθμίσεις αλλα απο ότι είδα και στην κοινότητα
>>>>>           υπάρχει πρόβλημα με τους οδηγούς αυτο που δέν
>>>>>           μπορώ είναι τα τρισδιάστατα αλλά απο ότι βλέπω
>>>>>           το μοντέλο είναι σπάνιο ειδικά μέσα στην
>>>>>           κοινότητα ;-0) ο κάτοχος είναι 15 ετών και δεν
>>>>>           θέλω να απογοητευτεί απο την πρώτη επαφή του
>>>>>           με τα λίνουξ.Ευχαριστώ...!!!
>>>>>
>>>>>           *
>>>>>           *Στις 10 Ιούλιος 2008 12:30 μμ,ο χρήστης
>>>>>           Tsabolov Sergey <econlab at uom.gr
>>>>>           <mailto:econlab at uom.gr>> έγραψε:
>>>>>           *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *Λίγα στοιχεία του μηχανήματος θα ήτανε
>>>>>             καλό να δώσεις
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *VIA είναι VGA card ?*
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *Από τερματικό , έγραψε όλα αυτά .
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *lspci*
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *dmesg*
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *lsmod
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>             *O/H g k έγραψε:
>>>>>             *
>>>>>
>>>>>             * *
>>>>>             * *
>>>>>>             *Προσπαθώντας να μπολιάσω ένα ακόμα
>>>>>>             μηχάνημα amilo L7310W με Ubuntu 8.04
>>>>>>             τράκαρα με την καθόλου φιλική VIA ο
>>>>>>             γούγλης δεν βοηθάει πολύ υπάρχει κάποιος
>>>>>>             μεταξύ μας που έχει αντιμετωπίσει αυτό το
>>>>>>             προβλημα???
>>>>>>             *
>>>>>             * *
>>>>>             * *
>>>>>
>>>>>           * *
>>>>>           *
>>>>>           *
>>>>           * *
>>>>           * *
>>>>           * *
>>>>
>>>>         * *
>>>>         *
>>>>         *
>>>         * *
>>>         * *
>>>         * *
>>>
>>>       * *
>>>       *
>>>       *
>>       * *
>>       * *
>>       * *
>>
>>     * *
>>     *
>>     *
>
>   *
>   *
>
> *
> *
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080710/40128fcf/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-gr mailing list